четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Руски пословици и поговорки


Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.


 • Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. • Ако много знаеш, бързо ще остарееш.

  Много будешь знать, скоро состаришься.
 • Ако те е страх от вълци, не ходи в гората.

  Волков бояться — в лес не ходить.
 • Всичко е добро, когато завършва добре.

  Всё хорошо, что хорошо кончается. • Гладен като вълк.


 • Голодный, как волк.
 • Гони вятъра в полето. — Гони Михаля

  Ищи ветра в поле
 • Да делиш кожата на неубита мечка — бълг. вар.: Рибата още в морето, той приготвил котлето

  Делить шкуру неубитого медведя...
 • Да изживееш един живот не е като да прекосиш полето.

  Жизнь прожить — не поле перейти.


 • Де да можеше гъбите да растат в устата…

  Если бы да кабы да во рту росли грибы.


 • До сватбата ще оздравее. — Ще му мине като на куче

  До свадьбы заживёт.


 • Доброто братство е най-голямото богатство.

  Доброе братство — лучшее богатство


 • Доверявай се, но проверявай. — Око да види, ръка да пипне

  Доверяй, но проверяй.


 • Докато си жив — учи се.

  Век живи — век учись.


 • Дори и възрастните грешат.

  И на старуху бывает проруха


 • Дружбата си е дружба, но службата си е служба. — Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари

  Дружба дружбой, а служба службой.


 • Езикът ще те доведе и до Киев. — С питане и до Цариград се стига

  Язык до Киева доведёт.


 • Ето къде е погребано кучето. — Такава била значи работата

  Вот где собака зарыта.


 • Желязото се кове докато е горещо.

  Куй железо, пока горячо.


 • Животът е кратък.

  Жизнь коротка.


 • За глупаците няма правила.

  Дуракам закон не писан.


 • За смях на кокошките.

  Курам на смех.


 • Законите не се пишат със задна дата.

  Закон назад не пишется (задним числом).


 • И най-умният си е малко прост.

  На всякого мудреца довольно простоты.


 • Каквото повикало, такова се обадило.

  Как аукнется — так и откликнется.


 • Като две капки вода. — приличат си

  Как две капли воды.


 • Като жената слезе от каруцата, на кобилата и става по-леко.

  Баба с возу — кобыле легче


 • Като няма новини е добра новина.

  Отсутствие новостей — хорошая новость.


 • Като няма риба и ракът е риба.

  На безрыбье и рак — рыба.


 • Като отидеш на друго място се дръж по тамошните правила. — Отидеш ли в Рим, прави като римляните.

  В чужой монастырь со своим уставом не ходят.


 • Клин клин избива.

  Клин клином вышибают.


 • Който копае гроб другиму, сам пада в него.

  Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.


 • Който не си седи на мястото, богатство няма да натрупа. — Всяка жаба да си знае гьола; Камъкът си тежи на мястото

  Кому на месте не сидится, тот добра не наживёт.


 • Който сам се пази и бог го пази.

  Бережёного бог бережёт.


 • Където е тънко, там се къса.

  Где тонко — там и рвётся.


 • Лошата мълва се носи на криле.

  Плохая молва на крыльях летит.


 • Любопитството погубило котката.

  От любопытства кошка сдохла.


 • Мълчи като риба.

  Нем, как рыба.


 • На бодливата крава бог не дава рога.

  Бодливой корове бог рог не даёт


 • На крадеца шапката му гори. — Гузен негонен бяга

  На воре шапка горит.


 • На подарен кон не се гледат зъбите.

  Дарёному коню в зубы не смотрят.


 • Навикът е втора природа.

  Привычка — вторая натура.


 • Най-доброто е враг на доброто.

  Лучшее — враг хорошего.


 • Не можеш да стигнеш сянката си.

  Своей тени не обгонишь.


 • Неканения гост е по-лош и от татарин — враг

  Незваный гость хуже татарина. .


 • Няма семейство без грозник.

  В семье не без урода.


 • По-добре да имаш сто приятели, отколкото да имаш сто рубли.

  Не имей сто рублей, а имей сто друзей


 • По-добре синигер в ръката, отколкото жерав в небето. Втори смисъл: През 70-те и 80-те години на XX век „синица“ е прякора на банкнота от 10 рубли, около 15 днешни лева.

  Лучше синица в руках, чем журавль в небе.


 • Преди да заповядваш, се научи да се подчиняваш.


 • Приятел в нужда се познава.

  Друзья познаются в беде.


 • Рибарите се виждат един друг отдалеч.

  Рыбак рыбака видит издалека.


 • Сиромахът е изобретателен. — бълг. вар.: Сиромах човек — жив дявол

  Голь на выдумку хитра.


 • Умният не минава през планината, а я заобикаля.

  Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.


 • Хубаво е на гости, но у дома си е по-хубаво.

  В гостях хорошо, а дома лучше.


 • Щом живееш с вълци, вий.

  С волками жить, по-волчьи выть.


 • Щом не са го хванали (да краде) — не е крадец.

  Не пойман — не вор.


 • Щом обичаш да се пързаляш, ще обичаш и да теглиш шейната.

  Любишь кататься, люби и саночки возить.


 • Щом се сърдиш значи не си прав.

  Ты сердишься, значит ты не прав.
  http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8

Няма коментари:

Публикуване на коментар