четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Английски пословици и поговорки


 • На калпав майстор инструментът му крив.
  A bad workman always blames his tools.


 • Докато истината си обуе ботушите, лъжата може да обиколи половината свят.
  A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on.


 • Лъжата няма крака.
  A lie has no legs.


 • Човек се познава по приятелите.
  A person is known by the company he keeps.


 • Търкалящия се камък не се покрива с мъх.
  A rolling stone gathers no moss...


 • Здрав дух в здраво тяло.
  A sound mind in a sound body.


 • Не изгаряй мостовете след себе си.
  Don't burn your bridges behind you.


 • Не плачи над разлятото мляко.
  Don't cry over spilt milk.


 • Съмнението е началото, а не края на мъдростта.
  Doubt is the beginning, not the end, of wisdom.


 • Подранилото пиле хваща плячката. — (Рано пиле, рано пее)
  Early bird gets the worm.


 • Всяко правило си има изключение.
  Every rule has its exception.


 • Вярата ще помести планини.
  Faith will move mountains.


 • Дай на човек риба и ще го нахраниш за един ден; научи го да лови риба и ще си го нахранил за цял живот.
  Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.


 • Добрите огради правят добри съседи.
  Good fences make good neighbors.


 • Половин хляб е по-добре от никакъв.
  Half a loaf is better than none.


 • Говори за дявола и той ще се появи. — (За вълка говорим, а той в кошарата. / Дърпам дявола за опашката.)
  Talk of the devil — and the devil appears.


 • Перото е по-могъщо от меча.
  The pen is mightier than sword.


 • Гузната съвест не се нуждае от обвинител. — (Гузен негонен бяга)
  A guilty conscience needs no accuser.


 • Съвършенството се придобива с практика.
  Practice makes perfect.


 • Човешко е да се греши, да се прощава е божествено.
  To err is human; to forgive, divine.


 • Приятел в нужда се познава.
  A friend in need is a friend indeed.


 • Веригата не е по-здрава от най-слабата си брънка.
  A chain is no stronger than its weakest link.


 • Всички пътища водят за Рим.
  All roads lead to Rome.


 • Всичко хубаво си има край.
  All good things come to an end.


 • Капка по капка вир става.
  Many a little makes a mickle.


 • Халваджията за бозаджията.
  Claw me, and I will claw thee.


 • Всяко зло за добро.
  Every cloud has a silver lining.


 • С един куршум два заека.
  Kill two birds with one stone.
  Източник: тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар