четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Латински пословици и поговорки


A

 • Аз съм това, което ти ще бъдеш, а ти си това, което аз бях. — Sum, quod eris, quod es, ante fui ( Надпис на входа на Римските гробища)
 • Ако живееш в Рим, живей като римляните. — Si vivis Romae, Romano vivito more'
 • Ако искаш мир, готви се за война. — Si vis pacem, para bellum.'
 • Ако търпиш пороците на приятеля си, правиш ги свои. — Amici vitia si feras, facis tua.'

Б

 • Благоденствието на пациента е най-висш закон. — Salus aegroti suprema lex...
 • Бог от машина. (Неочаквана намеса на висша сила, разрешаваща проблемите) — Deus ex machina'
 • Бързай бавно! (Девиз на Август Цезар)  Festina lente!

В

 • Виното и музиката радват сърцето. — Vinum et musica laetificant cor.'
 • Време е за пиене. Сега е време да пием. — Nunc est bibendum.'
 • Времето разкрива истината — Veritatem dies aperit'
 • Всичко омръзва — парите никога! — Omnis distaedere — pecunia nunquam!'
 • Глас народен — глас божи. — Vox populi, vox dei.
 • Глупаците имат навика да си пишат имената навсякъде — Nomina stultorum scribuntur ubique locorum ( Сенека )
 • Горко на победените. — Vae victis.
 • Винаги верен /готов/ -Semper Fidelis /SEMPER FI,съвременно съкращение ползвано в американската армия/

Д

 • Да започнем с най-важното — Аb Iove principium.'
 • Дай ми фактите и ще ти дам правото. — Da mihi factum, dabo tibi ius.'
 • До победата не говорят за триумф - Ante victoriam ne canas triumphum
 • Доброто начало е половината от работата. — Initium bonum est dimidium facti.'
 • Докато болният е в съзнание, все още има надежда. — Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.'
 • Докато дишам се надявам. — Dum Spiro, Spero.'
 • Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна. — Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est.'
 • Думите инструктират, примера води — Verba docent, exempla trahunt.'
 • Думите отлитат, написаното остава — Verba Volant, Scripta manent.'
 • Дървото се познава по плода — E fructu arbor cognoscitur.'

Е

 • Един път написано, десет пъти прочетено. — Semel scriptum, decies lectum'
 • Един свидетел, не е свидетел — Testis unus, testis nullus.'
 • Едната ръка мие ,а пъй другата лъска. — Manus manum lavat.'

Ж

 • Изкуството е вечно, животът кратък. — Ars longa, vita brevis.'
 • Жребият е хвърлен. — Alea iacta est'

З

 • За закъснелите остават кокалите. — Tarde venientibus ossa.'
 • За обществена полза. — Pro bono publico.' Pro bono publico
 • Завистта е враг на честта. — Hostis honori invidia'
 • Законът е суров, но е закон. — Dura lex, sed lex.'
 • Здравей, Цезар! Отиващите на смърт те приветстват. (Поздрав на гладиаторите към императора.)  Ave, Caesar (imperator)! Morituri te salutant!'

И

 • И да отпечаташ тайната, истината ще е скрита. — Imprimatur secretum xeritas misterium'
 • Или ще намеря пътя, или ще прокарам път — Aut inveniam viam, aut faciam.''
 • Истината е във виното. (Алкохолното опиянение кара хората да говорят истината)  In vino veritas.'
 • Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели — Veritas odium parit obsequim amicos.'
 • Историята е учителка на живота. — Historia vitae magistra'
 • Истинската победа е тогава, когато врагът се признае за победен. — Victoria nulla Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes.'
 • Истината ще ни освободи. (Девизът на тамплиерите) - Veritas vos liberabit.'

К

 • Клин клина избива. — Cuneos cuneum trudit'
 • Кой ще пази пазачите — Quis custodiet ipsos custodes?'
 • Краткият живот на човека е достатъчно дълъг, за да се живее добре и честно. — Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum.'
 • Където има пушек, там има огън. — Ubi fumus, ibi ignis.'
 • Където е меда (сладостта), там е и горчивината. — Ubi mel, ibi fel.'

Л

{{Цитат|
 • Любовта побеждава всичко. — Omnia vincit amor.'

М

 • Медицината е най-благородното изкуство. — Omnium artium medicina nobilissima est.'
{{ [[:Шаблон:Циsinus asinum fricat.]]

Н

 • На бедните хора не им достига много, на алчните — всичко. — Desunt inopiae multa, avaritiae omnia'
 • Написаното остава. — Litera scripta manet'
 • Не влизаме два пъти в една и съща река. — In idem flumen bis non descendimus'
 • Не се отчайвай, уповавай се на Бога. — Nil desperandum, auspice Deo.'
 • Нека бъде светлина — Fiat lux.'
 • Непознаването на закона не е извинение. — Ignorantia legis non excusat.'
 • Никога не се предавай — Nil desperandum'
 • Никой не трябва да носи отговорност за невъзможни неща — Ad impossibilia nemo tenetur.'
 • Нищо не е толкова необходимо, както медицината. — Nulla res tam necessaria est quam medicina.'
 • Нищо не съхне по-бързо от сълза. — Nihil lacrima citius arescit.'
 • Нищо освен най-доброто не е достатъчно (Мото на Евертън ФК) — Nil satis nisi optimum.
 • Няма вечно да е лято (Готви се за трудни времена) — Non semper erit aestas.'
 • Няма гладък път от земята към звездите — Non est ad astra mollis e terris via.'
 • Няма медицина без латински. — Nulla est medicina sine lingua Latina.'
 • Няма правило без изключение. — Nulla regula sine exceptione.'
 • Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ. — Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum.'

О

 • О, времена! О, нрави! (Цицерон)  O tempora! O mores!'
 • Обединени в различието. (Мото на Европейския съюз) — In Varietate Concordia.'
 • Опитваш се да пробиеш небето с глава. — Caelum capite perrumpere conaris.'
 • Орелът не лови мухи — Aquila non captat muscas.'
 • От море, до море (мото на Канада) — A mari usque ad mare.'

П

 • Парите не миришат. (Веспасиан, като обложил тоалетните с данък)  Pecunia non olet'
 • Пести време — Tempori parce!
 • Плодовете на науката са сладки, корените — горчиви. — Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae'
 • Победата е там, където има съгласие. — Ubi concordia, ibi victoria.'
 • Поверяваш овцата на вълка. — Ovem lupo committis'
 • Повторението е майка на знанието. — Repetitio est mater studiorum.'
 • Прави това, което правиш (Прави това, което правиш добре) — Age quod agis
 • Под кожата на агнето често се крие нръв на вълчица. — Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina.'
 • Подобните се лекуват с подобни. — Similia similibus curantur.'
 • Помни, че си смъртен. — Memento mori.'
 • Правилна диагноза — успешно лечение. — Bene diagnoscitur, bene curatur.'
 • Приятелят е половината ни душа. — Amicus animae dimidium.'

Р

 • Рим, каза, въпросът е приключен. — Roma locuta, causa finita'

С

 • С едната ръка държи камък, а с другата протяга хляб. — Altera manu fert (tenet) lapidem, panem ostentat altera.'
 • Слава на победените! — Gloria victis!'
 • Славата променя нравите! — Honores mutant mores!'
 • Слепият не съди за цветовете — Caecus non iudicat de colore.'
 • Спокойствието е най-доброто лекарство. — Optimum medicamentum quies est.'
 • Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта. — Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.'
 • Старите хора стават за втори път деца. — Bis pueri senes.'
 • С този знак ще победиш. — In Hoc Signo vinces.'
 • Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите. — Fortuna fortes metuit, ignavos premit.'
 • Съдбата обича смелите. — Fortuna favet fortibus.'

Т

 • Така преминава световната слава. — Sic transit gloria mundi.'
 • Те осъждат това, което не разбират — Damnant quod non intellegunt.
 • Това, което за един е лекарство, за друг е отрова. — Quod medicina aliis, aliis est acre venenum.'
 • Този, който дава малко няма право да иска много. — Qui vult dare parva non debet magna rogare.'
 • Трима правят компания. — Tres faciunt collegium.'
 • Трябва да очакваш от другия това, което му направиш. — Ab alio axspectes, alteri quod feceris.'

Улови мига! — Carpe diem!'

Управниците са смъртни, държавата е вечна. — Principes mortales, respublica aeterna.'

Утре, утре, винаги утре и така минава животът. — Cras, cras et semper cras et sic dilabitur aetas.'

 • Учиш рака да върви напред. — Cancrum recta ingredi doces.'
 • Учиш рибата да плува. — Piscem natare doces.'
 • Чистата съвест се надсмива на лъжливите слухове. — Conscia mens recti famae mendacia ridet.'
 • Човек за човека е вълк. — Homo homini lupus est.'
 • Човешко е да се греши. — Humano errare est.'
 • Щастието спохожда смелите. — Audaces fortuna iuvat.'


Няма коментари:

Публикуване на коментар