понеделник, 20 юли 2009 г.

Искри от Канарата

автор: Райко Нонев, Карнобат

<>< <<<>>> ><>

Или ти променяш трудните моменти, или те променят теб в момента!

<>< <<<>>> ><>

Когато живееш, за да оцелееш - едва ли ще оцелееш, за да живееш. ОЦЕЛЯВАШ ЛИ ИЛИ СИ ЧОВЕК С ЦЕЛ?

<>< <<<>>> ><>

Тези, за които “НАДЕЖДАТА УМИРА ПОСЛЕДНА”; последно - умират без Надеждата!

<>< <<<>>> ><>

За да повярваш - трябва да вярваш, но за да вярваш - трябва да повярваш!

<>< <<<>>> ><>

За разните страсти - и разни ентусиасти...