събота, 19 февруари 2011 г.

Изпитанието на Царя

Веднъж царят решил да подложи на изпитание всички свои придворни, за да разбере кой от тях е способен да заеме важен държавен пост. Тълпа силни и мъдри мъже го наобиколила.

— О, вие, мои поданици, — обърнал се към тях царят. — Аз имам за вас много трудна задача и бих искал да зная кой ще я реши. Той повел присъстващите към врата с огромен катинар. Толкова голям катинар още никой не бил виждал дотогава...

петък, 18 февруари 2011 г.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си. Защото това е най-голямата тайна за успех във всички рисковани дейности. Мускулите могат да разцепят щит и дори да унищожат живот, но единствено невидимата сила на любовта може да отвори сърцата на хората и, докато не овладея това изкуство, ще остана само един амбулантен търговец на пазара. Ще направя любовта най-силното си оръжие и към когото го обърна, няма да може да устои на силата му...

четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Проверка с трите сита

Сократ бил един от най-големите мъдреци на Древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при великия философ и му казал:

- Знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел?

- Чакай малко- спрял го Сократ- Преди да ми го разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите сита...

Изворчето с вода


Вървял един учител с учениците си из гората, ожадняли, видели изворче, хвърлили се учениците да пият вода, сбутали се и размътили водата. Започнали да се чудят какво да правят.
Учителят обаче настоял да продължат пътя си. Учениците били много жадни, настоявали, молели да изчистят изворчето, но учителят бил непреклонен.
Когато след часове ходене достигнали следващото изворче, то също било кално. Тогава учителят дал канчето на един от учениците си и му наредил да се върне и да вземе вода от предишното изворче.
Когато ученикът стигнал до него, изворчето било чисто, калта се била утаила...
Някои неща не стават с активност, с правене, трябва просто да ги оставиш да се случат. Трябва да им позволиш да се случат.
Как с правене бихте изчистили изворчето?

сряда, 16 февруари 2011 г.

ПЕПЕРУДАТА


Някога отдавна живеел в древен град Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:
-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да може да отговори.
Той отишъл на зелената ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при Майстора и го попитал:
-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.
Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:
-Всичко е в твоите ръце.

Добро


Живял някога един африкански крал. Той имал много близък приятел, с когото били израснали заедно. Този приятел имал навика винаги, каквото и да се случи в неговия живот - добро или лошо, да казва: “Това е добре!”.

Един ден кралят отишъл на лов. Приятелят приготвил пушките, но изглежда объркал нещо с едната от тях. Когато кралят стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла палеца на дясната му ръка. Приятелят наблюдавал какво се е случило и верен на навика си, казал: “Това е добре!”. На което разгневеният крал отговорил: “Не! Това НЕ Е добре!”. И го изпратил в затвора.
След около година, кралят отишъл на лов в една много опасна местност...

вторник, 15 февруари 2011 г.

Готов да плати цената


Когато преди тринадесет години ние със съпругата ми Мариан строяхме нашия фризьорски салон в Грийнспойнт Мол, един виетнамец всеки ден се отбиваше, за да продава понички. Той почти не знаеше английски, но винаги се държеше любезно и с усмивки и чрез езика на знаците ние се опознахме. Името му беше Ли Ван Ву.
През деня Ли работеше в една пекарна, а нощем той и жена му слушаха аудиокасети, за да научат английски. По-късно разбрах, че спели върху чували, пълни с дървени стърготини, поставени на пода в задната стая на пекарната.
Семейство Ван Ву било едно от най-богатите в Югоизточна Азия. Те притежавали почти една трета от Северен Виетнам, включително огромни хол-динги в индустрията и недвижимите имоти. След като баща му бил жестоко убит обаче, Ли заедно с майка си се преместил В Южен Виетнам, където завършил училище и станал адвокат.
Както и баща му преди това, Ли също просперирал...