четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Изворчето с вода


Вървял един учител с учениците си из гората, ожадняли, видели изворче, хвърлили се учениците да пият вода, сбутали се и размътили водата. Започнали да се чудят какво да правят.
Учителят обаче настоял да продължат пътя си. Учениците били много жадни, настоявали, молели да изчистят изворчето, но учителят бил непреклонен.
Когато след часове ходене достигнали следващото изворче, то също било кално. Тогава учителят дал канчето на един от учениците си и му наредил да се върне и да вземе вода от предишното изворче.
Когато ученикът стигнал до него, изворчето било чисто, калта се била утаила...
Някои неща не стават с активност, с правене, трябва просто да ги оставиш да се случат. Трябва да им позволиш да се случат.
Как с правене бихте изчистили изворчето?

Няма коментари:

Публикуване на коментар