четвъртък, 22 март 2012 г.

НАСЪРЧЕНИЕТО...


Някои от най-значимите литературни постижения са били предшествани от окуражителните думи или постъпки на любим човек или на верен приятел. Ако не беше неговата изпълнена с вяра съпруга София, може би името на Натаниъл Хоторн нямаше да се нареди сред най-великите имена в литературата. Когато Натаниъл със сломено сърце се прибрал в къщи, за да каже на съпругата си, че е некадърник и са го уволнили от работата му в една митница, тя го изненадала, като възликнала радостно.
Сега — казала тържествуващо тя, — ще можеш да напишеш книгата си!
Да — отвърнал мъжът неуверено, — но от какво ще живеем, докато я пиша?
За негово изумление, тя отворила едно чекмедже и извадила значително количество пари.
Откъде, по дяволите, си взела тези пари? — възкликнал той.
Винаги съм знаела, че си гениален — казала му тя. — Знаех, че някой ден ще напишеш шедьовър. Така че всяка седмица от парите, които ми даваше за домакинството, аз спестявах по мъничко. Тук има достатъчно за една година.
 В резултат на нейната увереност се появил един от най-великите романи в американската литература: „Алената буква".

Найдо Кюбейн