четвъртък, 24 декември 2009 г.

Латински сентенции

1) Правото е наука за доброто и справедливото - Ius est ars aequi et boni.
2) Гласът на един е глас на никого, гласът народен е глас Божий – Vox unius, vox nullius , vox populi, vox Dei.
3) Човекът е обществено същество – Sociale animal est homo. (Aristotel)
4) Изслушвай втората страна – Аudiatur et altera pars .
5) Да можеше римският народ да е като човешка шия – Utinam populus Romanus unam cervicem haberet.
6) Да притежаваш(имаш) тялото си –Habeas corpus.
7) По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв – Melior est canis vivus leone mortuo.
8) Oт всички стъпки първата е най-трудната- Оmnium graduum defficillimus est primus.
9) Всекиму своето – Suum cuique.
10) Дойдох , видях , победих – Veni , vidi , vici . (Ceasar)
11) Жребият е хвърлен – Alea iacta est (Ceasar)
12) Нека доброто у хората е върховен закон- Salus populi suprema lex esto. (Cicero)
13) Разделяй и владей – Divide et impera.
14) Дори след като е излекувана раната остава белег- Etiam sanato vulnere, cicatrix manet.
15) Знам , че нищо не знам – Scio me nihil scire. (Socrat)
16) Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши- Iniuriam , qui facturus est iam facit.
17) Договорите трябва да се спазват – Pacta sunt servanda.
18) Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право. Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
19) Здравей, Цезар! Тези, които ще умрат, те поздравяват! (поздравът на гладиаторите към римския император) - Ave Cesar morituri te salutant.

Интересни мисли и сентенции


Без амбиция нищо не започва, а без труд нищо не завършва.


Сърцето има доводи, които разумът не познава.


Който сее вятър, ще пожъне буря.


Дори да знаех, че утре светът ще се разпадне на парчета, пак бих посадил своето ябълково дърво...

Мъдростта през вековете


"Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си."
Жан-Жак Русо


"Всичко, казано дотук, може да е погрешно."
Ричард Бах "Илюзии"

"Някои хора преминават набързо през живота ни. Други спират за миг и оставят диря в сърцата ни. После никога не можем да бъдем същите."

"Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш."
Агнес Гонджа Бояджиу - Майка Тереза ...

КИТАЙСКИ НАРОДНИ МЪДРОСТИ


1) Умният човек може смело да поправи своите грешки, глупавият не смее дори да признае своите недостатъци. Орелът може да кълве отровната змия, враната не смее дори да обиди змийчето.
2) Преди да се разсърдиш - преброй до сто, преди да удариш, преброй до хиляда.
3) Съди себе си така, както съдиш другите; прощавай на другите така, както прощаваш на себе си...

Християнски сентенции


Автор Джеймс Бел
Източник: Henry Daily Herald

Доста хора са учтиви, любезни и благоразположени, докато не се опиташ да заемеш стола им в църквата.

Божията воля никога няма да те отведе на място, където Божията благодат няма да може да те защити.


Ако Бог е твоят втори пилот, сменете си местата.

Целта пред нас никога не е толкова голяма както силата зад нас.

Този, който те разгневява, те контролира.

Бог не призовава квалифицираните, а квалифицира призваните.

Ние сме призовани да бъдем свидетели, не адвокати или съдии.

Не поставяй въпросителен знак там, където Бог е поставил точка.

Съвпаденията са случаите, в които Бог решава да остане анонимен.

Някои мозъци са като бетон - хубаво разбъркани и завинаги втвърдени.

Мнозина искат да служат на Бога, най-вече като консултанти.

По-лесно е да кажеш десет проповеди, отколкото да изживееш една.

Престани да се оплакваш от църквата си. Ако беше идеална, теб нямаше да те приемат.

Ако църквата иска по-добър пастир, тя трябва да се моли за този, който вече има.