четвъртък, 24 декември 2009 г.

Латински сентенции

1) Правото е наука за доброто и справедливото - Ius est ars aequi et boni.
2) Гласът на един е глас на никого, гласът народен е глас Божий – Vox unius, vox nullius , vox populi, vox Dei.
3) Човекът е обществено същество – Sociale animal est homo. (Aristotel)
4) Изслушвай втората страна – Аudiatur et altera pars .
5) Да можеше римският народ да е като човешка шия – Utinam populus Romanus unam cervicem haberet.
6) Да притежаваш(имаш) тялото си –Habeas corpus.
7) По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв – Melior est canis vivus leone mortuo.
8) Oт всички стъпки първата е най-трудната- Оmnium graduum defficillimus est primus.
9) Всекиму своето – Suum cuique.
10) Дойдох , видях , победих – Veni , vidi , vici . (Ceasar)
11) Жребият е хвърлен – Alea iacta est (Ceasar)
12) Нека доброто у хората е върховен закон- Salus populi suprema lex esto. (Cicero)
13) Разделяй и владей – Divide et impera.
14) Дори след като е излекувана раната остава белег- Etiam sanato vulnere, cicatrix manet.
15) Знам , че нищо не знам – Scio me nihil scire. (Socrat)
16) Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши- Iniuriam , qui facturus est iam facit.
17) Договорите трябва да се спазват – Pacta sunt servanda.
18) Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право. Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
19) Здравей, Цезар! Тези, които ще умрат, те поздравяват! (поздравът на гладиаторите към римския император) - Ave Cesar morituri te salutant.

Няма коментари:

Публикуване на коментар