неделя, 9 август 2009 г.

" Във всяко малко цветно петно на този свят живее по нещо, което очите без Христос никога не могат да видят."
Джорд Уейд Робинсън