четвъртък, 7 юли 2011 г.

Детски мъдрости

ДЕТСКИ МЪДРОСТИ: Какво е душа?
-Душата е, когато мама ти сложи сладки на масата, а ти оставяш на братчето си. (8 г.)
Душата има форма на сърце. (8г.)
Какво е тъгата?
-Тъгата е, когато един човек отива при друг и много пие. (7 г.)
Защо конете имат подкови?
-На коня му слагат подкови, защото те са по-леки от него и се движат по-бързо. (8 г.)
-На коня му слагат подкови, за да не падне по гръб. Когато му дръпнат повода, той се спира, благодарение на подковите. (9 г.)
-На коня му слагат подкови, за да тропа по улиците, защото иначе не би бил кон. (7 г.)
Какво означава думата “модерен”?
-Модерен е, когато видиш нещо хубаво и скъпо, а нямаш пари. (12 г.)
Как се прави парфюм?
-Парфюм се прави от вода, запушалка и парфюм. (5 г.)
Как успяват прелетните птички да летят ден и нощ хиляди километри?
-Лястовичките, когато тръгват за топлите страни, по пътя се настаняват на щъркеловите крила и си почиват...