вторник, 24 юли 2012 г.

ИСТИНСКО СЪСТРАДАНИЕ


С един човек се случила беда, попаднал в блато и заплакал от безизходица. Дошли “добри” хора, да го подкрепят и да му изкажат своите съболезнования и съчувствие. Те седнали наоколо и започнали да ридаят заедно със страдалеца. “Какви добри хора, как се измъчват заради мен” – помислил си той и продължил да плаче. А блатото през това време от неговите сълзи и от сълзите на останалите станало още по-дълбоко и мъжът започнал да потъва все по-бързо и по-бързо.
Узнал за случилото се и друг човек. Той не приличал на предишните. Виждайки плачевното положение на пострадалия, решително казал:

понеделник, 23 юли 2012 г.

КЛОУНА, КОЙТО НИКОГА НЕ ПАДА


Едно момченце отишло в голям магазин заедно с майка си. Когато минавали пред щанда за играчки, то зърнало клоун, покачен върху топка. Майка му го оставила да си играе там и отишла на друг щанд.
Детето разклатило клоуна, той се залюлял и.. пак се върнал в първоначалната си позиция.
Тогава детето бутнало по-силно-все същия резултат.
Учудено,момченцето ударило с все сила играчката с юмручета.
Клоунът се търкулнал, докоснал земята, а после-малчуганът бил смаян - се издигнал и застанал прав.(Отдолу на топката имало олово)
Майката дошла и попитало момченцето:
Защо според теб, той все успява да се изправи, дори когато го удряш с все сила ?
Хлапето помислило, а след това отговорило:
- Не знам… Сигурно защото отвътре винаги е изправен!

******

Любовта на бащиното сърце.


 Скъпо Мое дете,
 Може би не Ме познаваш, но Аз зная всичко за теб… Псалм 139:1
 Зная кога сядаш и кога ставаш… Псалм 139:2
 Зная всичките ти пътища… Псалм 139:3
 Дори космите на главата ти са до един преброени… Матей 10:29-31
 Защото си създаден(a) по Мой образ… Битие 1:27
 И в Мене живееш, движиш се и съществуваш… Деяния 17:28
 И си Мое потомство… Деяния 17:28
 Познах те, преди да бъдеш заченат(a)… Еремия 1:4-5
 Избрах те, когато сътворих вселената… Ефесяни 1:11-12

НЕВИННОСТТА


Веднъж на гости у своя учител един млад съдия се похвали с първия си успешно разрешен случай.
- Учителю, разреших един сложен и заплетен казус, наложих тежко , но справедливо наказание.
- Браво, моето момче, а постави ли страните на трите вълшебни везни?
- На какви везни, учителю? Има ли такива?
- Има и още как! Първата везна е безпристрастието, ти беше ли безпристрастно еднакъв и към двете страни? Прие ли ги за невинни до доказването на противното?- попитал учителя.
- Не беше необходимо, от само себе си бе ясно кой е правия...