понеделник, 23 юли 2012 г.

Любовта на бащиното сърце.


 Скъпо Мое дете,
 Може би не Ме познаваш, но Аз зная всичко за теб… Псалм 139:1
 Зная кога сядаш и кога ставаш… Псалм 139:2
 Зная всичките ти пътища… Псалм 139:3
 Дори космите на главата ти са до един преброени… Матей 10:29-31
 Защото си създаден(a) по Мой образ… Битие 1:27
 И в Мене живееш, движиш се и съществуваш… Деяния 17:28
 И си Мое потомство… Деяния 17:28
 Познах те, преди да бъдеш заченат(a)… Еремия 1:4-5
 Избрах те, когато сътворих вселената… Ефесяни 1:11-12

 Ти не си грешка, защото всичките ти дни са записани в Моята книга… Псалм 139:15-16
 Определих точното време на раждането ти и мястото, където живееш… Деяния 17:26
 Ти си страшно и чудно направен(a)… Псалм 139:14
 Изтъках тялото ти в утробата на майка ти… Псалм 139:13
 Укрепих те от рождението ти… Псалм 71:6
 Но Съм представен погрешно от онези, които не Ме познават… Йоан 8:41-44
 Не съм далечен и гневен, а Съм пълният израз на любовта… І Йоан 4:16
 И желая да излея любовта Си върху теб… І Йоан 3:1
 Просто, защото си Моето дете и Аз Съм твоят Баща… І Йоан 3:1
 И ти предлагам повече, отколкото земният ти баща някога би могъл… Матей 7:11
 Защото Аз Съм съвършеният Баща… Матей 5:48
 Всяко добро, което получаваш, идва от Мен… Яков 1:17
 Аз посрещам всичките ти нужди… Матей 6:31-33
 Искам да ти дам бъдеще, пълно с надежда… Еремия 29:11
 Защото те възлюбих с вечна любов…. Еремия 31:3
 Мислите Ми към теб са многобройни като песъчинките по морския бряг… Псалм 139:17-18
 И ще Се развеселя за тебе с песни… Софония 3:17
 И никога не ще спра да ти правя добро… Еремия 32:46
 Понеже ти си Моето избрано богатство… Изход 19:5
 Ще те установя здраво с цялото Си сърце и с цялата Си душа… Еремия 32:41
 И ще ти покажа велики и чудни неща… Еремия 33:3
 Ако Ме потърсиш с цялото си сърце, ще Ме намериш… Второзаконие 4:29
 Наслаждавай се в Мен и ще ти дам желанията на сърцето ти… Псалм 37:4
 Защото Аз Съм, Който ти дадох тези желания… Филипяни 2:13
 Мога да направя за теб несравнимо повече, отколкото някога си искал(а) или мислил(а)… Ефесяни 3:20
 Понеже Съм най-голямата ти опора… ІІ Солунци 2:16-17
 Аз Съм също Бащата, Който те утешава във всичките ти скърби… ІІ Коринтяни 1:3-4
 Когато си съкрушен(а), Аз Съм близо до теб… Псалм 34:18
 Както овчарят носи агнето си, така и Аз те нося близо до сърцето Си… Исая 40:11
 Един ден ще обърша всяка сълза от очите ти… Откровение 21:3-4
 И ще отнема болката ти, изстрадана на тази земя… Откровение 21:3-4
 Аз Съм твоят Баща и те обичам така, както обичам Сина Си Исус… Йоан 17:23
 Любовта Ми към теб е разкрита чрез Исус… Йоан 17:26
 Исус Христос е точният образ на Моята същност… Евреи 1:3
 И Той дойде, за да ти покаже, че Аз Съм с теб, а не против теб… Римляни 8:31
 И че не вменявам греховете ти… ІІ Коринтяни 5:18-19
 Аз те примирих със Себе Си чрез смъртта на Исус… ІІ Коринтяни 5:18-19
 Смъртта на Исус е пълният израз на любовта Ми към теб… І Йоан 4:10
 Не пожалих нищо, което обичам, за да спечеля твоята любов… Римляни 8:31-32
 Ако изповядаш Сина Ми Исус Христос, имаш и Мен… І Йоан 2:23
 И нищо повече не ще те откъсне от Моята любов… Римляни 8:38-39
 Ела си у дома и ще дам най-голямото празненство, което небесата са виждали… Лука 15:7
 Аз винаги Съм бил твоят Баща и винаги ще остана такъв… Ефесяни 3:14-15
 И те питам… ще станеш ли Мое дете? … Йоан 1:12-13
 Чакам те… Лука 15:11-32
 С ОБИЧ: ТВОЙ ТАТКО, ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ

Няма коментари:

Публикуване на коментар