понеделник, 20 юли 2009 г.

Искри от Канарата

автор: Райко Нонев, Карнобат

<>< <<<>>> ><>

Или ти променяш трудните моменти, или те променят теб в момента!

<>< <<<>>> ><>

Когато живееш, за да оцелееш - едва ли ще оцелееш, за да живееш. ОЦЕЛЯВАШ ЛИ ИЛИ СИ ЧОВЕК С ЦЕЛ?

<>< <<<>>> ><>

Тези, за които “НАДЕЖДАТА УМИРА ПОСЛЕДНА”; последно - умират без Надеждата!

<>< <<<>>> ><>

За да повярваш - трябва да вярваш, но за да вярваш - трябва да повярваш!

<>< <<<>>> ><>

За разните страсти - и разни ентусиасти...

<>< <<<>>> ><>

Помни, че си единствено сол за осоляване, а не “МЕРУДИЯ ЗА ВСЯКО ГЪРНЕ!”

<>< <<<>>> ><>

Истинският провал е - да се провалиш в Истината.

<>< <<<>>> ><>

Ако не приемеш цената, която Христос е платил за твоя живот, ще трябва да приемеш, че ти ще платиш с цената на своя живот!

<>< <<<>>> ><>

Когато винаги се усмихваш щастливо - щастието ще ти се усмихва винаги!

<>< <<<>>> ><>

Бог не се бави - ние избързваме. Ние се бавим - Бог не избързва.

<>< <<<>>> ><>

Животът ти трябва да струва толкова, колкото е платено за него!

<>< <<<>>> ><>

Бъди верен - не суеверен!

<>< <<<>>> ><>

Когато премълчаваме за Истината - премълчаваме истината!

<>< <<<>>> ><>

Няма вярващи реалисти - има реално вярващи.

<>< <<<>>> ><>

Никой не може да те избави от Бог - освен самия Бог!

<>< <<<>>> ><>

За Бог голямото дело не е малко нещо, но малкото нещо за Бог е - голямо дело!

<>< <<<>>> ><>

Прави това, което Бог иска - и искай това, което Бог прави!

<>< <<<>>> ><>

Бог дава живот на всеки човек, но не всеки човек дава на Бог да живее в него!

<>< <<<>>> ><>

Не плачи на този, който не плаче за теб!

<>< <<<>>> ><>

Когато не последваш отговорно Христос - Христос не е отговорен за последствията!

<>< <<<>>> ><>

Възкресението е по-силно от смъртта, но без смъртта не би имало възкресение!

<>< <<<>>> ><>

Когато НЕ МИСЛИМ за живота си - животът ни става НЕМИСЛИМ!

<>< <<<>>> ><>

Когато трябва да вземем решение, сме пред изкушение - когато сме пред изкушение, трябва да вземем решение!

<>< <<<>>> ><>

Хората ще разберат, че Бог е непроменим, когато ние се променяме в Бог.

<>< <<<>>> ><>

След като сме по подобие на Господ - Господ трябваше да се уподоби на нас.

<>< <<<>>> ><>

Не можем да служим, ако не послужим.

<>< <<<>>> ><>

Как да дадеш съвет на безумния, като няма разум, за да го приеме?!

<>< <<<>>> ><>

Едни смирено преминават през изпитанията - други преминават през изпитанията, за да се смирят!

<>< <<<>>> ><>

Не се моли, за да имаш вяра - имай вяра, за да се молиш!

<>< <<<>>> ><>

След като Христос е платил цената за теб - колко струва животът ти?

<>< <<<>>> ><>

Когато озверяваш - се ОБЕЗВЕРЯВАШ!

<>< <<<>>> ><>


<>< <<<>>> ><>

Рискуваш - когато не рискуваш!

<>< <<<>>> ><>

Казваш ли: “НЕ МОГА...”, или казваш: “НЕ, МОГА!”

<>< <<<>>> ><>

Хората ще познаят Христос в нас, когато познаем Христос в себе си!

<>< <<<>>> ><>

Когато е трудно - ТРУДИ СЕ. Когато е по-трудно - ПОТРУДИ СЕ!

<>< <<<>>> ><>

Бог дава възможност на всеки човек, но не всеки човек дава възможност на Бог!

<>< <<<>>> ><>

След като си оправдан в Христос - оправдаваш ли себе си?

<>< <<<>>> ><>

Бог ще ни приеме такива каквито сме, след като приемем Бог, ТАКЪВ КАКЪВТО Е!

<>< <<<>>> ><>

Страхът няма да избяга от теб, докато ти бягаш от страха!

<>< <<<>>> ><>

Когато не предадеш живота си на Христос - ще предадеш с живота си Христос!

<>< <<<>>> ><>

Имаш ли САМОЧУВСТВИЕ, или САМО ЧУВСТВАШ?

<>< <<<>>> ><>

Христос отдаде животa Си за нас, за да отдадем живота си за Христос!

<>< <<<>>> ><>

Не можеш да бъдеш безгрешен, но можеш да бъдеш БЕЗКОМПРОМИСЕН към греха!

<>< <<<>>> ><>

Помогни си с молитва, и молитвата ще ти помогне!

<>< <<<>>> ><>

Единият човешки живот не си струва загубата, но заради загубата на Единия живот, човек си струва да живее!

<>< <<<>>> ><>

Началото на края е Безкраят!

<>< <<<>>> ><>

Невъзможно е да живееш в благодатта на Бог, ако нямаш благодатта на Бог!

<>< <<<>>> ><>

Бог дава сили за това, през което трябва да преминем и мъдрост за това, през което не трябва да преминаваме!

<>< <<<>>> ><>

Ще можеш да жертваш сърцето си за Христос, след като имаш жертвата на Христос в сърцето си!

<>< <<<>>> ><>

Щом Бог е сериозен към теб - бъди сериозен към себе си!

<>< <<<>>> ><>

За да се удоволстваш на живота си с Христос - Христос с удоволствие даде живота Си за теб!

<>< <<<>>> ><>

БЕЗ СМЪРТ няма БЕЗСМЪРТИЕ!

<>< <<<>>> ><>

Имаме ли нужда от Бог, защото имаме нужди или имаме нужди, защото имаме нужда от Бог?

<>< <<<>>> ><>

Бъди като децата: НЕ СЕ ВДЕТЕНЯВАЙ!

<>< <<<>>> ><>

Ние сме нещастни тогава, когато не правим другите щастливи!

<>< <<<>>> ><>

За да се родиш в Христос, ще трябва Христос да се роди в теб!

<>< <<<>>> ><>

Ще притежаваме характера на Христос, след като Христос притежава нашия характер!

<>< <<<>>> ><>

Доброто християнско семейно съветване - е съветването в доброто християнско семейство.

<>< <<<>>> ><>

Когато дадеш сърцето си на Бог - ще можеш да дадеш на Бог от сърце!

<>< <<<>>> ><>

САМОЖЕРТВА за да има, САМО ЖЕРТВА е необходима!

<>< <<<>>> ><>

Ще можеш да оставиш всичко в Божията ръка, когато се оставиш за всичко в Божията ръка!

<>< <<<>>> ><>

Който живее ден за ден - не мисли за Ежедневния хляб; но който мисли за Eжедневния хляб - не живее ден за ден!

<>< <<<>>> ><>

Мъдрост без истина е ХИТРОСТ.

<>< <<<>>> ><>

Казваш ли: “АМИН!”, за Божията воля в своя живот или казваш: “АМИ...?!”.

<>< <<<>>> ><>

За да бъдеш по сърцето на Бог - Бог трябва да бъде в твоето сърце!

<>< <<<>>> ><>

Нерешения проблем - не е решение на проблема!

<>< <<<>>> ><>

Когато Бог оправдава - не осъждай. Когато Бог осъжда - не оправдавай!

<>< <<<>>> ><>

Когато “ВЗЕМАШ ВСИЧКО ОТ ЖИВОТА”, животът взема всичко от теб!

<>< <<<>>> ><>

Когато си правиш шега с греха - грехът не си прави шега с теб!

<>< <<<>>> ><>

Осъзнаваме кои сме, след като осъзнаем кой е Бог!

<>< <<<>>> ><>

Балансът без Бог, е “средно положение”; “средното положение” - крайност!

<>< <<<>>> ><>

На този, който не носи товар за Изгубените - не е леко.

<>< <<<>>> ><>

Когато молитвата стане живот за теб, тогава животът ти ще стане молитвен!

<>< <<<>>> ><>


<>< <<<>>> ><>

По-скоро сме склонни да се покланяме на работата си за Бог, отколкото на Бог в своята работа!

<>< <<<>>> ><>

Който няма в себе си болка за другите - винаги бърка в чуждите рани.

<>< <<<>>> ><>

Когато не направиш нещо с живота си - животът ще направи нещо с теб!

<>< <<<>>> ><>

Когато си безотговорен в отговорността, ще си отговорен за безотговорността!

<>< <<<>>> ><>

След като безпокойството не може да ти помогне, можеш да си помогнеш, като не се безпокоиш!

<>< <<<>>> ><>

Безпомощен е само този, който няма нужда от помощ.

<>< <<<>>> ><>

Вярата не се основава на фактите - фактите се основават на вярата.

<>< <<<>>> ><>

За да направиш невъзможното възможно - търси ЛИПСВАЩИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ!

<>< <<<>>> ><>

Обикновенно, за да направиш някого нещастен, ти му отнемаш най-голямото щастие. Ние сме най-щастливите, защото никой не може да ни отнеме Христос!

<>< <<<>>> ><>

Едни се молят, преди злото да дойде; други - след като то дойде.

<>< <<<>>> ><>

КОЙТО СТОИ - ЩЕ УСТОИ!

<>< <<<>>> ><>

Нереализираната идея всъщност си остава само ХРУМВАНЕ!

<>< <<<>>> ><>

Не слагай ръка на Божието дело - сложи ръка на Божието рало.

<>< <<<>>> ><>

Благодатта не е поради заслугата - заслугата е поради благодатта.

<>< <<<>>> ><>

Когато си отчаян, не се нуждаеш от студения душ на обстоятелствата, но от освежителните вести на Словото.

<>< <<<>>> ><>

Бог се разкрива като безсмъртен, чрез смъртта на Христос!

<>< <<<>>> ><>

От любовта си хората правят своя бог – Бог прави от любовта Си хората Свои!

<>< <<<>>> ><>

Духовна гордост: да вдигаш поглед към Бог, но да не виждаш по-далече от носът си!

<>< <<<>>> ><>

В действителността случайности не съществуват - съществуват действителни случаи.

<>< <<<>>> ><>

Ще осъзнаем колко се нуждаем от Бог, когато осъзнаем, колко Бог се нуждае от нас!

<>< <<<>>> ><>

Чрез смъртта, сатана умъртви Христос, но чрез смъртта Си, Христос победи сатана и смъртта!

<>< <<<>>> ><>

Който благодари на Бог всеки ден за всекидневния живот, ще Му благодари вечно и за вечния живот!

<>< <<<>>> ><>

Ще осъзнаем любовта си към Бог, след като осъзнаем, колко Бог ни е възлюбил!

<>< <<<>>> ><>

ИМАЙ МНЕНИЕ - НЕ СЪМНЕНИЕ!

<>< <<<>>> ><>

Животът е единствената ти възможност, за да направиш Единственото възможно нещо с живота си!

<>< <<<>>> ><>

Изграждай се там, където си основан. Пребъдвай там, където си поставен.

<>< <<<>>> ><>

Когато имаш проблем - всичко е наред! Когато „всичко е наред” - имаш проблем!

<>< <<<>>> ><>

Милостта винаги се жертва, но една жертва не винаги е по милост!

<>< <<<>>> ><>

Когато не се предаваш на Бог - предаваш Бог!

<>< <<<>>> ><>

Когато не се впечатляваш от Бог - не правиш добро впечатление!

<>< <<<>>> ><>

Безпокойството става нужда, щом нуждата става безпокойство!

<>< <<<>>> ><>

Милостта на Бог е в Неговата справедливост; справедливостта Му - в Неговата милост!

<>< <<<>>> ><>

ВЕЧНАТА загуба: в живота си да загубиш ВЕЧНИЯ си живот!

<>< <<<>>> ><>

Човек открива себе си, когато открие Бог в себе си!

<>< <<<>>> ><>

Правилното нещо без убеждение, е грях. Неправилното нещо с убеждение, е грях!

<>< <<<>>> ><>

Невидимият Бог се вижда чрез невижданото и се забелязва чрез забележителното!

<>< <<<>>> ><>

Който е съчувствителен, помага на другите; който е чувствителен – не помага и на себе си!

<>< <<<>>> ><>

Бъди горд, когато се смиряваш – смирявай се когато се възгордяваш!

<>< <<<>>> ><>

Няма здраве, където има “наздраве!”

<><<<<>>>><>

Променяме се, щом не сме променливи!

<>< <<<>>> ><>

Когато се съгласяваш със смъртта след живота - не ще можеш да отречеш и живота след смъртта.

<>< <<<>>> ><>

Бог изяви Своята безграничност - ограничавайки Себе Си в Христос!

<>< <<<>>> ><>

Когато бягаш от изпитанията – бягаш от Бог!

<>< <<<>>> ><>

И в Твойто бащинско сърце, възлюби ме с любов голяма, защото в този свят студен, на Теб подобен, Боже, няма!

<>< <<<>>> ><>

Няма коментари:

Публикуване на коментар