сряда, 8 юли 2009 г.

НАЧАЛОТО НА МЪДРОСТТА - БОГ


Доверете се на новия път и се движете във времето! Господ иска да бъдете благословение за Неговата земя. Който ни е вдъхнал живот в далечни времена, Той ще ни води там, където иска, и където се нуждае от нас.
Клаус Петер Херч

Господи, сърце чисто сътвори в мене; затвори вратите за греха; изгони го и не го допускай в сърцето ми! Обогати ме с небесни добрини и благословения; чрез Твоята милост ми дай мъдрост,сила и съвет!

Хайнрих Георг Нойс

Господи, чрез милостта Си, дай мир в нашето време! Няма друг освен Теб! Ти Единствен можеш да се застъпиш за нас!

Мартин Лутер

Боже мой, в Твоя мир нека вървя по пътя си! Подари ми
безкрайна милост! Остави лицето ми да види благословената светлина - Спасителя!

Фридрих Спита
Просветли заслепените; доведи отделените; събери тези, които се разпиляха; укрепи отчаяните!
Йохан Херман...
С вяра се дръж за Словото, което е сигурно и истинно! Това ще те изведе от тъмнината в светлината. Затова побързай; освободен от всякакъв товар, не спирай, докато не намериш Младенеца!

По Михаел Мюлер
Да, искам да ви нося до старостта! Трябва само да кажете, че съм милостив. Оставете въпросите си, помощта е достатъчна! Да, искам да ви нося, както винаги съм ви носил!

Йохен Клепер
Господи наш, съвсем близо е Твоето слово, съвсем близо е Твоята милост! Посети ни със силата Си! Не допускай да сме глухи за Тебе; направи ни отворени и чувствителни към Исус Христос, Твоя син!

Хуб Осотериус

Ние трябва да се страхуваме от Бога и да Го обичаме! В Неговото име да не проклинаме, да не омагьосваме и да не лъжем, а във всяка нужда да Го призоваваме, да Го молим, да Го хвалим и да Му благодарим!

Мартин Лутер

Изследвай, проучи вътрешността ми; изпитай и познай кой съм и какво вълнува сърцето ми! Господи, кажи ми това, което само Ти знаеш! Виждали вървя по тясната пътека; води ме в пътя на вечността!


По Петрус Георг Бартес

Християнинът не умира, въпреки че така се казва; умира само
мъката му, а той живее в новата си природа. О, Господи святи, убий смъртта в мен! Твоят божествен живот и спасение да премахнат смъртната част в мене!

Йоахим Неандер

Ти си в мен, аз съм твой! Никой на света не може да ни раздели, защото Твоята любов ме държи. Ти си с мен! Кой може да ми навреди завинаги? Никой не смее да се изправи срещу Теб, Ти се застъпваш за мен!

Ханс-Йоахим Екстайн

Създателю на всичко, Ти управляваш с мощта Си от началото до края! Обърни сърцата и душите ни към Себе Си, за да не се отделяме от Теб!
Елизабет Кругигер

Довери се на Бог още в младостта си; не допускай желанията и страданието да те отделят от любовта Му! Неговата вярност се подновява! Ти можеш да градиш върху Словото Му! Той не нарушава обещанието Си; можеш смело да Му се довериш.

Михаел Франк


Господи, Ти знаеш, че от ден на ден остарявам; че след време ще съм стара. Опази ме от стремежа да говоря при всяка възможност! Освободи ме от страстта да подреждам делата на другите! Учи ме да разсъждавам и да помагам, без да владея! Научи ме на чудесната мъдрост, че и аз мога да сбъркам! До колкото е възможно, помогни ми да бъда любвеобилна!

По Тереза фон Авила


Исусе, събери ни от многообразието на вярата, за да бъде представен Божият народ от всички държави; освободен от вина и грях; призован за живот в правда и мир! Цялото творение очаква идването на Божието царство!

Отблизо и отдалеч пейте на Господа, хвалете Го звънко! Старото премина, новото започна! С обновен ум запейте нова песен! Неговата слава да умножава всичко, което живее навсякъде по земята!

Йохан Даниел Херншмид


Господи, насърчи ума ми, действай в душата ми! Нека да се сдобия с поука и утеха! Дай ми желание да Ти служа така, че Словото да звучи дълбоко в сърцето ми!

Йонатан Краузе

Господи Исусе Христе, понякога трудно се издържа това, което хората си причиняват един на друг. От опит знаем колко боли, когато се отнасят несправедливо с нас. Ти разбираш невинно страдащите, но прости на злодейците. Помогни ни да черпим сила от Твоята отдаденост, за да можем да се държим добре един с друг!


Ти избра да ми покажеш истината. Силата, славата и богатството на света не струват нищо пред Тебе, нито могат да помогнат.


Мартин Лутер


Както добрият баща се отнася с децата си, така Ти всеки ден се грижиш за нас. Твоята любов продължава и във вечността. Който е записан в книгата на живота, той остава във вечността.

Детлев Блок


Господи, Ти си Създателят! Твоята ръка ми е дала живот и ме оформя ден след ден. Ти си моят Баща, Който ме държи, укрепва гърба ми, насърчава ме да рискувам живота си. Благодаря Ти, Създателю на живота ми!
Анселм Грюн

Има само един Господ: Исус Христос! Чрез Него, заедно с
всички творения, Бог ни създаде. Чрез смъртта и
възкресението на Исус Отец помири света със Себе Си и Го
направи Бог на всички богове. Чрез Святия Дух ние сме
Божии деца.

Ервин Вилкенс

Мили мой Татко, Ти ме осинови и ме обяви за Твой наследник; удостои ме с плода от смъртта Си! О, добри Душе, във всяка нужда и мъка искаш да ми бъдеш Утешител!


Йохан Якоб Рамбах

Мълча, когато трябва да говоря. Когато трябва да чуя - не мога. Господи, помогни ни да говорим истината! Господи, помогни ни да рискуваме за доброто! Господи, помогни ни да
постъпваме правилно!

Курт Ромел

Нека да пеем поради Твоята милост и радостни да живеем дните си! Нека да се застъпваме за братята и сестрите, които още са в тъмнина! Нека да Те хвалим и величаем; да виждаме чудесата Ти, да водим сърца при Тебе и така да строим Твоето царство!


Алберт Барч


Господи, Боже наш, Ти си с тези, които Ти се доверяват. Благодарим Ти за хората, които Си призовал да говорят без страх; да проповядват спасението, което си определил за нас; да говорят вместо онези, които не са могли да говорят! Отвори устата ни, за да направим като тях!

Господи, отвори вратите и ни покани в църквата; доведи ни до извора - до прясната и чиста вода! Научи ни, добри Пастирю, да черпим от Твоите извори! Ти ни даде Словото Си, за да не ни липсва нищо!

Фридрих Хофман

Това, което Ти ми стори, нека да направя на другите; като Теб да служа на ближните - без корист и лицемерие - само от чиста любов!


Юстус Гезениус


Вече си мислех, че умирам, но Твоята милост ме държеше здраво. С грижи беше изпълнено сърцето ми; загивах в моята болка! Тогава Ти видя нуждата ми и ме съживи с Твоята утеха.


Алфред Раухаус


На Теб искам да се предам изцяло - с всичко, което съм и което имам; на Твоята сила и мъдрост оставям това, което не мога да изхвърля от себе си. Татко мой, навсякъде ме води блажено и чудесно!

Соломо Франк


Тези, които си призовал в църквата, задръж в чистото учение и святия живот! Вложи в сърцата им Твоя Дух, в устата им - Твоето слово! В нужния час дай на всеки това, което трябва да говори!

Еберхард Лудвиг Фишер

Исусе Христе, не допускай да забравя за какво съм Ти благодарен! На Теб се моля и благодаря!

Йохан Каспар Лаватер

Вяра означава да приемеш Спасителя, Който Бог ни е изпратил от небето; да не се страхуваш робски от Него, защото Той обича грешниците. Това, което преди изглеждаше невъзможно; което не можеше да се постигне със сила, става по-лесно, когато човек постави Исус на първо място.

Ернст Готлиб Волтерсдорф

Ти търсиш с милост всички, които са се отделили от Тебе; изцеряваш наранената им съвест и ги правиш членове на небето.

По Йохан Херман


Нас, грешниците, Ти наказваш с търпение, без да ни погубваш. Накрая отнемаш вината ни и я хвърляш в морето.

Паул Герхард


Искам да Ти служа, но не намирам начин за това. Искам да върша добро, но не зная как. Ела при мен, Исусе! Няма да мога да Те обичам, ако не ми помогнеш! Разкъсай връзките
ми, ако искаш да ме имаш!
Филип Нери


В нормалния живот човек не осъзнава, че накрая получава безкрайно повече, отколкото дава, и че благодарността обогатява живота. Човек счита своята работа за по-важна, спрямо това, което другите правят.

Дитрих Бонхьофер


Какъв Господ! Какъв Господ! Да служим на Него - каква привилегия! Служим ли Му, Той благославя богато делото на слабите ни ръце; Неговият мир е с нас, когато вървим.

Карл Бернхард Гарве


Слава да бъде на най-висшето благо - на Бащата на всички блага, Който върши чудеса; на Господа, Който богато изпълва душата ми с Неговия покой; Който успокоява всеки плач! Отдайте слава на нашия Бог!
Йохан Якоб Шютц

Господи Исусе Христе, научи ни да разказваме на децата за Тебе! Благослови живота и думите на възрастните, за да могат децата да Те познаят като техен Спасител и верен приятел!


Преди слънцето да се появи, преди нощта да се оформи, преди планината да раздели морето от земята, Ти, Господи наш, си наше вечно прибежище. В Тебе живеем, в Тебе умираме - ние се движим от Теб към Теб!
Ойген Екерт

И днес Ти викаш всеки да се яви; винаги се чува Твоят призив, че домът Ти трябва да се напълни. Затова каниш всички, които се намерят на улиците; искаш да призовеш и слепите, и куците, и страдащите.

Фридрих Конрад Хилер

Господи, не допускай да се доверим на нашето дело и нашата сила! Те не могат да носят живота ни! Опази ни от самомнителност, която води до забрава за Теб! Чуй ни в името на Исус Христос!

Петер ХелбихНикой не може сам да си запази благословението. Тъй като Ти даваш богато, не е нужно да пестим. Благословението може да расте, щом делим всичко; изцеляваме лоши неща; обичаме и прощаваме.

ДитерТраутвайн


Исусе, подари ми вътрешен мир, за да мога да създавам около мен мир! Когато чувствам Твоя мир в себе си, безмирието около мен не ме плаши. Тогава мога да отида при тези, които се карат, без да бъда въвлечен в кавгата.
Анзелм Грюн

Днес с удоволствие ще се откажем от почивката, която води до бездействие. Ще попитаме къде има работа; няма да се отчайваме; ще понасяме радостно мъките и ще носим камъни на строежа.
Николаус Лудвиг фон Цинцендорф

Какво трябва да направя; за какво да се държа; къде да отида? ... Постоянно си поставям въпроси, на които нямам отговор. Моля Те, Господи, помогни ми да намеря отговорите чрез Твоето слово; чрез хората, които ме придружават; чрез Твоя добър Дух, Който ми показва какво е възможно и ме оставя да върша това, което е необходимо!
Екхард Херман

Във всяка заплашителна нощ Твоята звезда изгряваше. Заповедта Ти, Господи, изисква да дойде ангел да ми служи. В каквито и нужди да съм бил, Ти изпращаше силното Си Слово.

Йохен Клепер


Да благодарим на Бога по целия свят за непроменливото Слово; за това, че изпрати на нас, грешниците, успокоение и съвет! Най-висшето желание на праотците, стремежът им, и това, което пророкуваха, великолепно се изпълни.

Найнрих Хелд


Пред Тебе се покланя земята; всеки доброволно Те умолява; високо се възпява Твоята слава; всичко Ти е подчинено! Елате, погледнете делата, които Бог направи на хората! Великолепна е силата, чрез която Той се прослави в нас!

Матиас Йорисен


Господи, опази ме от наивната вяра, че в живота всичко трябва да върви гладко! Подари ми разбирането, че трудностите, пораженията, неуспехите и ударите съпътстват живота; чрез тях ние растем и ставаме зрели!

Антон де Сент-Екзюпери

Това е волята на Отец, Който ни е създал: Неговият Син извоюва за нас добрини в пълнота и милост. Святият Дух, Който ръководи нашата вяра, ни движи към небесното царство. На Него да бъдат слава, чест и величие!
Лудвиг Хелмболд

Блажен онзи, който чака Якововия Бог и Спасител! Който Му се довери, има най-добрата част, избира най-висшето благо, обиква най-красивото богатство; сърцето му и цялото му същество остават вечно неопечалени.
Паул Герхард

Ти, Господи, си направил от всички народи една църква, която Ти пее хвала в прекрасно великолепие! Всички, които са под царското управление на Христос, заедно честват онова, което християнинът вярва от сърце.
Фридрих Конрад Хилер

Нека да преосмислим дали живеем спрямо нашата воля, или слушаме Божиите заповеди; на кого се доверяваме повече на нас самите; на хора и на сили, или на Бог. Господи, ние признаваме непослушанието и недоверието си към Теб и казваме: „Смили се за мен, грешния!".

Дай ми спокойно и сигурно да върша това, което Твоята заповед казва! Дори да изглежда безумно и безогледно дръзко, нека да рискувам, като разчитам на твоето благословение!

Валтер Ойген Шмид


Господи, спомням си за всички отминали години. Делото ми премина, мечтите ми отлетяха, но Ти оставаш. Нека в мир да стана и да си дойда вкъщи при Тебе, защото съм видял Твоите благости!

Йорк Цинк


Господи, запази Твоята църква! Ние несъмнено сме лоши, мудни и студени. Дай ни щастие и изцеление чрез Словото Си! Нека то да се чуе навсякъде! Словото пази сърцата ни; истински защитава църквата. Опази ни, Господи! Нищо друго не търсим.
Николаус Зелнекер

Чудо на милост е, Господи Исусе, Твоето внимание към нас - църквата, на която Ти даде живот и отвори врати. Чрез всичко, което си промислил за нея, тя ще бъде доведена до целта. Бедна, но вярваща в Теб и гледаща на Теб, църквата да е винаги добре - за Твоя слава!

Мартин Добер


Господи Исусе Христе, нека нашето „да" на вярата и на живота да е така неограничено, че никого, когото Ти обичаш, и никой, който обича Теб, да не бъде изключен от нашата любов! Обнови чрез нас облика на света и на църквата, за да се извърши помирението, което е основано на нашето „да" на вярата и на живота!

Йозеф Дирнбек


Вземи от любезността на Христос, занеси Неговия мир в света! Тъй като Бог се появява в най-дълбоката нощ, нашата нощ не може да бъде тъжна.
Дитер Траутвайн


Колко са големи добрините на Всемогъщия! Той човек ли е, който не може да се докосне; който с твърдостта Си заглушава благодарността, която му се полага? Моят вечен дълг е да оценявам Неговата любов. Господ никога не ме е забравял! Сърце мое, и ти не забравяй Господа!

Христиан Фюрхтегот Гелерт

Господи, Закрилнико наш, погледни милостиво на всички, които страдат от страх, несправедливост война и преследване! Вземи под Твое покровителство беззащитните! Бъди защита на бедните и подтиснатите! Събуждай милосърдие и способност за помощ!

Натан Зьодерблом


Мили Боже, молим Те: „Както кръстът на Юга води моряците нощем през океана, така кръстът на Исус Христос да ни води ден след ден!".
От Папуа-Нова ГвинеяХвалим нашия Небесен баща, Който милостиво ни дава живот; ежедневно ни снабдява с нова сила! Хвалим и Исус Христос, Който ни благославя пред трона!
Ото Ритмюлер по Михаел Вайсе

Господ е Бог! Бог е Един и никой не прилича на Него! Само Синът Му, Чийто трон е неотменяем, Чийто живот е безкраен, Чието царство е вечно, е подобен на Него!

Филип Фридрих Хилер


Води волята ни да изпълнява Словото Ти; помогни ни послушно да вършим Твоите дела! В това, в което сме слаби, дай ни сила! Слава на Бога!

Паул Герхард


Вървях объркан, бях заслепен, търсех Те и не Те намирах;
бях се отделил от Теб; обичах видимата светлина. Сега обаче Ти направи да видя Теб!
Йохан Шефлер


Господи, Ти ни даваш всичко, от което се нуждаем; подаряваш ни специални дарби. Научи ни да уважаваме дарбите на другите хора! Научи ни да споделяме това, което ни даваш!

Който иска - да търси. Много са помощниците в нужда, които нищо не са извоювали за нас. Тук е Мъжът, Който може да помогне! При Него никога нищо не погива. Спасението се дава чрез Христос! Верният слуга, Който умря за нас, ни оправдава.

Георг Вайсел


Господи Исусе, молим Те: „Ела при всеки, който отваря сърцето си за Тебе! Нека тези, които Те търсят, да Те намерят! Не карай да чакат дълго онези, които се надяват на Теб! Успокой ни с
Твоята помощ!
Херман Безел
Когато се надигнат страх и съмнение в мен, отново ми дай
смелост! Искам да Те следвам, искам да остана при Теб и да съм Ти верен; дай ми сила за това!
Отмар Шулц

Дай на вярата ми смелост, сила и дейна любов! Нека по плодовете й да се види, че тя не е суетен сън или лъжлива илюзия! Укрепи ме в пътя и ми дай сила за борба и победа!

Георг Йоахим Цоликофер


Спасителю, най-големите неща Ти започваш тихо и скромно. Какво сме ние, бедните, пред Тебе, Господи? Ти се застъпваш за нас и ни водиш с очите Си. Доверяваме се на Твоята сила! Твоето синапово зърно, бедно и малко, израства в дърво, защото Ти, Исусе, си негов пазител, даден му от Бога.

Алберт Кнап


Възможно е временно чуждите влияния да отнемат твоя Бог от теб, но те не могат да успеят да отнемат теб от твоя Бог.

Ханс-Йоахим Екщайн


Завладей ме, Господи, Който търпиш дълго; улови ме тъй, че да не Те напусна никога! Господи, говори ми, ще внимавам жадно; води ме, както искаш, аз съм в Твоята власт!
Герхард Терстеген


Господи, Боже наш, Ти изпълни обещанието Си към хората, като изпрати Твоя Син! Сега Той ни показва Твоята любяща добрина; показва ни как можем да Те видим и да Те чуем. Ние имаме живот в Тебе!


Исус дойде, Царят на славата! Небето и земята хвалят мощта Му! Този Владетел може да обръща сърца; скоро Му отворете портите! Помислете: Той иска да ви даде корона! Исус дойде, Царят на славата!
Йохан Лудвиг Конрад Алендорф


Ти си Господ и Бог на света. Ти държиш живота, който отново ни даваш. Нашият живот е Твой! Душе моя, издигни хвала и благодарност към Бога! Той чува твоята хвалебствена песен! Възпей Бога, душе моя!

Християн Фюрхтегот Гелерт

Господи Исусе Христе, Павел Те видя и телесните му очи ослепяха. Той не можеше да разбере какво се беше случило. Ти му изпрати вестител, който му обеща Твоя Дух. Отвори и нашите очи, за да можем да следваме, Тебе, Господи на живота ни!


Господи Исусе Христе, Павел чу Твоя глас и разбра, че имаш голям план с него. Той тръгна, защото беше сигурен, че ще Го придружаваш. Отвори и нашите уши, за да се отправим спокойни и радостни към местата, на които Ти се нуждаеш от нас!

Пей, моли се и върви по Божиите пътища! Бъди верен, когато вършиш работите си; доверявай се на богатото небесно благословение, за да се подновява! Бог не напуска този, който полага доверието си в Него.
Георг Ноймарк


Това, което искаме от Теб, става. Ние сме Твои служители - в църквата сме измолили силата Ти. Нека никой да не отстъпва, докато не спечелим битката!
Николаус Лудвиг фон Цинцендорф


Винаги ни поучавай; дръж в правия път нас, които не знаем пътя! Дори когато трябва да страдаме, дай ни постоянство, за да останем винаги верни на Теб! Погледни разрушеното; когато градим върху него, помогни ни да Те гледаме!

Михаел Ширмер


Господи, Исусе Христе, мълчаливо идвам при Тебе в настъпващата сутрин. Със смирение и доверие се моля за Твоя мир, за Твоята мъдрост, за Твоята сила! Думите ми да излъчват блаженство; поведението ми да създава мир! Облечи ме с блясъка на Твоята милост!
Мириям фон Абелин


Дай ми сърце, изпълнено с доверие, любов и спокойствие - мъдро сърце, което познава задължението си и го върши доброволно!

Християн Фюрхтегот Гелерт

Докато има хора на земята, докато земята дава плодове, докато Ти си баща на всички, ние Ти благодарим за живота! Всеки, живеещ от любовта Ти, да викне към Тебе: „Татко, Ти си сред нас и ни даваш от Твоето знание!".
Дитер Траутвайн по Хуб Остерхуис

Господ не казва: „Това е път към Мен, а това - не." Той казва: „Всичко, което вършиш, може да води към Мен само ако го вършиш така, че да те води към Мен."
Мартин Бубер

Той те вижда далече в пепелта; сърцето Му те е открило. Виж и повярвай: Той е, Който тича към теб отдалече; Който те отрупва с любов и ти прощава!  
Лоте Денкхаус

Няма коментари:

Публикуване на коментар