четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Народни поговорки - 2

За вода ходил, а вода не пил
За всичко цяр има, ама иска да го знаеш
За вълна тръгнал. А остриган се върнал
За пара свири, за пет не млъква
Забоди пръчка, пий вино
Здрав на болен не вярва
Знае ти свиня що е диня
Зряла круша сама пада И агнето цяло, и вълкът сит
Играчка - плачка
Изпърво посей, после пожъни
Има ли комат - кучета много
Има си крушката опашка...
Кажат ли на едно куче " бясно е " то и да не е, ще побеснее
Каквато козата, такова и ярето
Каквото повикало, такова се и обадило
Каквото си надробиш, такова ще сърбаш
Както му свирят, така играе
Какъвто светецът, такъв и тамянът
Канят ли те - еж, гонят ли те - беж
Като се претури колата - пътища много
Като съм здрав - защо ми е имот; като не съм здрав - защо ми е имот
Керванът да си върви, кучето да си лае
Клин клин избива
Кога две кучета се борят за един кокал, трето го изяжда
Кога е за лекар, они викат поп; кога е за поп - викат лекар
Кога много гърми, малко вали
Когато се роди женско, и стрехите плачат
Когато ти отиваше, аз се връщах
Кого де сърби, там се чеше
Което му е на сърцето, туй и му на устата
Кой каквото прави, на себе си го прави
Кой няма ума, няма и дума
Който бяга от дъжд, на град налита
Който гони два заека, и двата изпуща
Който е паднал в морето, той от дъжд не се бои
Който жали подковата, загубва коня
Който зло мисли, зло и намира
Който знае да чака, всичко му идва овреме
Който иде полека, той отива далеко
Който лъже и сам вяра си хваща
Който не слуша, и него не го слушат
Който пита, той не скита
Който презира малкото, няма да види и многото
Комуто Господ дал, хората не могат да му го вземат
Комуто е харна жената, нему не трябва рай
Коприна носи, коприва яде
Която работа се оставя за утре, нея дяволи я довършват
Кротко агне от две майки суче
Кръвта вода не става
Куче влачи, диря няма 

Лесно е на готови деца баща да бъдеш
Лисица дваж в капан не влиза
Лозето не ще молитва, а мотика
Лоша жена - вечна мъка
Лудост се на пазара не продава
Лъжи ме да те лъжа, да си минава времето
Магаре и на хаджилък да иде, пак си остава магаре
Малки деца - малка беля, големи деца - голяма
Малкото камъче претуря колата
Малък лъжец, голям крадец
Между два стола - та доле
Млад да се жениш - рано е, стар да се жениш - късно е
Млада жена си имай и старо вино купи си, не се бой
Много баби - хилаво дете
Мокър от дъжд се не бои
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - "дай, мъжо, пари"

Няма коментари:

Публикуване на коментар