неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - U

U

Ubi amici, ibidem sunt opes(Plautus)(лат) - Където са приятелите, там е богатството(Плавт)
Ubi bene, ibi patria(Pacuvius)(лат) - Където е хубаво, там е родината(Пакувий)
Ubi concordia, ibi victoria(лат) - Където е съгласието, там е победата
Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium(лат) - Където няма пеплум, няма истинска радост(пеплум - женска дреха)
Ubi est confessio, ibi est remissio(лат) - Където има признание, има извинение
Ubi ius, ibi remedium(лат) - Където е правото, там е защитата
Ubi ius incertum, ibi ius nullum(лат) - Където правото е нерешително, там няма право
Ubi lex, ibi poena(лат) - Където е законът, там е наказанието
Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui(Syrus)(лат) - Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори(Сир)
Ubi mel, ibi fel(лат) - Където е медът, там е отровата(който говори сладко, носи неприятности)
Ubi peccat aetas maior, male discit minor(Syrus) (лат) - Където грешат старите, там се учат на лошо младите(Сир)
Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?(Cicero)(лат) - Където делото говори само за себе си, защо са необходими думи?(Цицерон)
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia(лат) - Където ти, Гай, там и аз, Гая (думи, които римската жена произнасяла при сключване на брак)
Ubi uber, ibi tuber(лат) - Където е богатството, там са грижите
Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est (лат) - Където има човек, има място за добра постъпка
Ulcera animi sananda magis, quam corporis
(Syrus)(лат) - Душевните рани трябва да се лекуват по-усърдно от телесните(Сир)
Ultima forsan(лат) - Последна възможност
Ultima ratio(лат) - Последен, решителен довод
Ultimum refugium(лат) - Последно убежище
Ultra posse nemo obligatur(лат) - Никой не е задължен да направи повече, отколкото може
Umbram suam timet(лат) - Бои се от сянката си
Una hirundo non facit ver(лат) - Една лястовичка пролет не прави
Una virtus, nulla virtus(лат) - Едно достоинство означава нито едно достоинство
Una voce(лат) - Единогласно
Unam in armis salutem(лат) - Единственото спасение е в борбата
Unde venis et quo tendis?(Horatius)(лат) - Откъде идваш и къде отиваш? (каква е целта ти в живота?)(Хораций)
Unguibus et rostro (Ovidius)(лат) - С нокти и клюн(с всички средства) (Овидий)
Unius verbi damna grandia ferre(лат) - Да платиш тежко за една дума
Universi generis humani vinculum est ratio et oratio(лат) - Умът и езикът обединяват целия човешки род
Uno animo(лат) - Единодушно
Uno crine trahitur voluntarius(лат) - Доброволеца го теглят с едно косъмче(не е необходимо да се принуждава доброволеца)
Uno in saltu apros capiam duos (Plautus)(лат) - С един скок ще хвана два глигана(Плавт)
Unum castigabis, centum emendabis(лат) - Един ще накажеш, сто ще поправиш
Unum et idem (unum idemque)(лат) - Едно и също
Unum pro multis dabitur caput(лат) - Една глава струва много (глави)
Unum, sed leonem(лат) - Един, но лъв
Unus consiliis, alter praestantior armis(лат) - Един е по-добър в съветите, друг - в оръжието
Unus dies gradus est vitae(лат) - Денят е стъпало в живота
Unus dies par omnis est(лат) - Един ден прилича на друг
Unus pro omnibus et omnes pro uno(лат) - Един за всички и всички за един
Unus vir - nullus vir(лат) - Един човек не е човек
Urbes constituit aetas, hora dissolvit(лат) - Градовете се създават със столетия, а се разрушават за един час
Urbi et orbi(Ovidius)(лат) - На града(Рим)и на света(Овидий)
Usque ad finem(лат) - До самия край
Usus est magister rerum(лат) - Опитът е учител на всички неща
Usus est tyrannus(Horatius)(лат) - Навикът е деспот(Хораций)
Usus magister artium(лат) - Опитът е учител на изкуствата
Ut fabula docet(лат) - Както учи баснята
Ut fata trahunt(лат) - Както нареди съдбата
Ut fragilis glacies, interit ira mora(лат) - Като трошлив лед изчезва с времето гневът
Ut homines sunt, ita morem geras(Terentius)(лат) - Каквито са хората, така се дръж сред тях(Теренций)
Ut infra(лат) - Както е казано по-долу
Ut salutabis, ita resalutaberis(лат) - Както поздравиш, така ще ти отвърнат
Ut sementem feceris, ita et metes(лат) - Както посееш, така ще пожънеш
Ut supra (лат) - - Както е казано по-горе
Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori (лат) - За да побеждаваш, се учи на търпение, за да живееш, се учи да умираш
Utere et abutere(лат) - Да употребяваш и злоупотребяваш
Utile dulci miscere(Horatius) (лат) - Да съединяваш полезното с приятното(Хораций)
Uti, non abuti(лат) - Да употребяваш, но да не злоупотребяваш
Uxori nubere suae(Martialis)(лат) - Да си жена на жена си(да си под чехъл)(Марциал)

Източник: тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар