неделя, 29 март 2009 г.

Не чакай корабът да дойде да те вземе скочи в морето и го посрещни


«Има три нива, на които човешката душа се свързва с Христос. Първото е “без Христос”; това е нивото природа. Следващото е “в Христос”; това е нивото благодат. И третото е “с Христос”; това е нивото слава.»
Чарлс Х. Спърджън
(1834-1892г.)
/не е от книгата!/

Бог не създава навици, а характери.

„Бог не ни е призовал да благоуспяваме, а да Му бъдем верни.”
Алберт Хъбарт

Да вярваш, че можеш, изисква не повече усилия от това –
да вярваш, че не можеш.

Здравото семейство печели повече души, отколкото силният служител...

Бурите угасят слабата вяра, но разгарят силната.


Когато християнинът достигне дъното, той открива, че Христос е сигурна основа.


Повярвай в Бог и ще повярваш в чудеса! Повярвай в Неговия Син и ще преживееш чудо.


Ако се страхуваш от Бога, ти няма да се страхуваш от друго.


Който опази себе си за брака, ще опази своя брак.


Църкви, домове, нации – те са силни толкова, колкото са силни мъжете им.


Бъди смирен, а не примирен!


„Работи, като че ли всичко зависи от теб и се моли така, сякаш всичко зависи от Бога!” Августин


Много хора критикуват Библията, защото Библията ги критикува.


Библия, която се разпада, обикновено е притежание на човек, който не се разпада.


Бог изпитва вярата ни, за да опитваме верността Му.


Бог не ни предпазва от житейските бури, Той ни закриля в тях.


Хората губят здравето си, за да направят пари, и после пропиляват парите си, за да възстановят здравето си.


Хората, мислейки тревожно за бъдещето, забравят настоящето и така живеят нито за настоящето, нито за бъдещето.


„Познаването на Бога без познаване на нашата нищета ражда високомерие. Осъзнаването на нашата нищета без познаване на Бога ражда отчаяние. Познаването на Исус Христос създава средата, понеже в Него намираме както Бога, така и нашия живот.”
Блез Паскал


„Има само три вида хора – едните служат на Бога, защото са Го намерили; други старателно Го търсят, тъй като не са Го намерили; и трети живеят, без да Го търсят, макар и да не са Го намерили. Първите са разумни и щастливи, последните са безумни и нещастни, а ония по средата са разумни, но нещастни.” Блез Паскал


Който не се чувства щастлив на мястото, където Бог го е поставил, никога не ще се чувства щастлив на мястото, което сам си е избрал.


Успешен си, защото Бог те обича, а не, за да бъдеш обичан от Бог.


Как изобщо ще пораснем по-съвършени в любов, ако не се натъкваме на хора, които изглеждат трудни за обичане?


„Повечето хора пропускат добрите възможности, защото те са облечени в работнически гащеризони и миришат на работа.” Томас Едисон


Хората щяха по-малко да се тревожат за това, какво другите си мислят за тях, ако само можеха да си представят колко рядко другите мислят за тях.


Тайната на успеха е да започнеш от нищо и да продължиш да правиш на нищо всеки проблем по пътя си.


Има много начини да се провалиш в живота, но най сигурният от тях е – никога да не поемаш рискове.


„Когато дойдат проблемите, някои хора си надяват криле - други си купуват патерици.” Харолд У. Руоф


Бъди като чайника! И до гуша да е затънал във вряла вода – не престава да пее.


Когато направим това, което можем, Бог ще направи онова, което не можем.


Ако успехите от вчера все още ти изглеждат големи, значи днес не си постигнал много.


И хиляда души да кажат нещо глупаво, то си остава глупаво. Истината никога не зависи от това колко души я приемат.


Червеношийката се обърнала към врабеца: „Така ми се иска да зная, защо хората се тревожат – все се суетят и толкова се притесняват”. Врабецът отговорил: „Сигурно си нямат Небесен Баща като нашия, който да се грижи за тях”.
Из стара поема


Неудовлетворението и обезсърчението идват не поради липса на средства, а поради липса на видение.Оглеждай се за големи проблеми – те прикриват големи шансове.


Ако хората говорят лошо за тебе, живей така, че никой да не им вярва.


Не присъствието или отсъствието на проблеми определя нашия мир, а присъствието или отсъствието на Бог.


Съмнението вижда пречките – вярата вижда целта. Съмнението вижда най-черната нощ – вярата вижда деня. Съмнението не смее да тръгне напред – вярата вика: „Дай газ!” Съмнението пита: „Кой вярва в това?”, вярата отговаря: „Аз!”


Не се оплаквай! Колелото, което скърца най-силно, често го сменят първо.
Из "Не чакай корабът да дойде да те вземе скочи в морето и го посрещни" от Джон Мейсън

Няма коментари:

Публикуване на коментар