понеделник, 10 януари 2011 г.

Български поговорки и пословици

Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш.
Ако не посееш, няма да пожънеш.
Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи.
Ако не съмва рано, ти подрани.
Ако не щеш мира, на ти секира!
Ако няма ум, крака няма ли?
Ако попът се напива, селото не изтрезнява...

Ако работата беше хубаво нещо и дядо владика щеше да работи.
Ако ръка дава, а сърце не дава, нищо не става.
Ако се направиш на агне, вълкът ще те изяде.
Ако си богат, всякому си сват.
Ако си мома, стой си дома.
Ако си овца, вълци все ще се намерят...


Бащина поука - синова сполука.
Без захмет не се яде мед.
Без мокри гащи раци се не хващат.
Без наука няма сполука.
Без труд почивката не е сладка.
Бели кахъри.
Бели пари за черни дни.
Бий самара, да се сеща магарето.
Бисерът е малко зрънце, ама е на голяма почит.
Бистра водица, мирна главица.
Блага дума железни врата отваря.
Благословено вино, проклето пиянство.
Бог високо, цар далеко.
Бог помага, ала в кошара не вкарва.

В царството на слепите едноокия е цар.
В чужда манджа сол не туряй.
Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.
Вдигнеш ли пръчка - виновната котка ще избяга.
Веднъж стомна за вода, дваж стомна за вода, докато се счупи.
Вечерната работа не оставай за сутринта.
Видяла жабата, че подковават вола и тя вдигнала крак.
Видяла свинята рогозина, па сакала и постеля.
Виж му ума, че му крой аба.
Винаги печелим, когато мълчим за това, за което не сме длъжни да говорим.

Гладно куче и гол кокал гризе.
Гладът е по-голям господар и от царя.
Гладът е по-силен и от тока.
Глас народен - глас божи.
Гледа го като куче хлебарка.
Гледа като теле в железница.
Гледа, ама не вижда.
Глупавия помни, умния си записва!
Глупавия се учи от собствените си грешки, а умния - от грешките на другите!

Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
Да би се яло, не би стояло.
Да е учено - добро, да е умно - по-добро.
Да запретнем ръкави!
Да имаше сирене, щях да надробя попара, ама няма хляб!
Да ме опази Господ от приятелите ми, а от враговете си сам ще се пазя.
Да прави каквото ще, само мир да е.
Да ти е на ухото обеца!

Един яде лимон, на друг текат лигите.
Една лястовица пролет не прави.
Една птичка пролет не прави.
Една шугава овца цяло стадо ошугавява.
Едни копаят и режат, а други се нарязват.
Едно мисли, друго казва, трето върши.
Едно си баба знае, едно си баба бае.
Едно слово не е книга, една книга не е слово.
Езикът кости няма, ама кости троши.

Жена, огън и море да не срещаш по-добре.
Жената е колкото сладка, толкова и горчива.
Жената е най-скъпата покъщнина.
Жената знае „дай мъжо“, а не „дай боже“.
Жената не бие мъжа си, но лесно го надвива.
Жената не казва сал което не знай.
Жената си крие злината като котка ноктите.
Жени ли се на шега, той ще носи рога.
Жени мързеливи - деца въшливи.
Женски език от турска сабя по-остър.

За брадата на кьосето - бръснари колкото искаш.
За всеки влак си има пътници.
За вълка говорим, а той в кошарата.
За да изкопаеш кладенец, копай на едно място.
За дявола тамян не дава.
За една бълха не изгаряй цялата черга!
За лудото не питай, то само се издава.
За магарето тръните са по-сладки от сеното.
За мързеливия - ден година трае.
За слепите продавачи има слепи купувачи.

Има за дума, няма за ума.
Има ли чорба, чорбалановци колкото щеш.
Имане без труд лесно се пилей.
Имахме куче, помагаше на вълка.
Искаш ли голяма лъжица, вземи и голяма мотика!
Искаш ли, монахо, да те оженим?
Истината излезе на бял свят.

Когато вървиш, напред гледай: ако не намериш нищо, поне няма да се препънеш.
Когато морето станало на мед, беднякът си изгубил лъжицата.
Когато няма риба, и ракът е риба.
Когато си видиш ушите.
Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът.
Когато фактите говорят и боговете мълчат.
Когато цъфнат налъмите.
Когато човек говори по-малко, той изглежда по-умен.
Което дяволът не може, вика жената да го направи.

Лъжа дружба не държи.
Лъжа се с лъжица не сърба.
Лъжата върви по-напред, а истината - след нея.
Лъжата върви по-напред, ама далеч не стига.
Лъжата корен не хваща.
Любов и кашлица не се крият.
Любов хубост не гледа.
Лют човек приятел не държи.

Малкото камъче колата обръща.
Мара води хорото, котка яде брашното.
Маха си опашката като котка за мръвка.
Маха си пес опашката, дорде да грабне джигера.
Махни се, страшно, юнак ще мине!
Между два стола човек на земята пада.
Механата е капан за пияниците.
Мечка с мравки не се насища.

На умряло куче нож не се вади.
На чужд гръб и сто тояги са малко.
Навикът е втора природа.
Назаем брашно двойно се връща.
Най-голямата слабост на ума е недоверието към силата на ума.
Най-добре се смее този, който се смее последен.
Най-напред да шием, след това да пием.
Накарай мързеливия на работа, за да те научи на акъл.
Насила хубост не става.
Натясно да сме, ама сърце да е широко.

От всяко дърво свирка не става.
От две злини, по-малката хвани.
От дъжд на вятър.
От едно счупено гърне може да изтече само това, което е имало в него.
От инат няма по-лош занаят.
От кон, та на магаре.
От лош длъжник и кош плява е добре.
От мен да мине.
От потури фрак не става.

Пази се от онзи, който не е отговорил на удара ти.
Парен каша духа.
Пари на заем можеш да вземеш, акъл - не.
Пари при пари отиват.
Парите подлъгват жената, а жената - мъжа.
Пачавра леке не хваща.
Песът лае, за да си пази комата.
Петима Петко не чакат!
Пила коза вино, че търси вълка да се борят.
Пили - пели, плащали - плакали.
Пилците се броят наесен.
Питали вълка: защо ти е дебел вратът? Рекъл: защото сам си върша работата.

Рибата още в морето, той приготвил тигана.
Рибата се вмирисва откъм главата.
Ритна камбаната.
Ритна попа в гъза.
Рове ко црно магаре у падину.
Роденият да пълзи не може да лети.
Роди ме мамо с късмет, па ме хвърли на смет.
Ръждясали му парите в кесията.
Ръка, ръка мие за да бъдат и двете бели.

С какъвто се събереш, такъв ставаш.
С кървав пот.
С пари в рая, без пари по края.
С песен трудът е лесен.
С питане и до Цариград се стига.
С решето вятър ловят.
С трън да се завъртиш, няма що да закачиш.
С чужда пита помен прави.
С чужди ръце горещо желязо да пипаш - не е трудно.
Сабя се на война назаем не дава.

Тафра ме напиня - Голоча ме съпиня.
Те не го щат в селото, той пита за поповата къща.
Тебе думам, дъще, сещай се снахо.
Тебе лъжа - мене истина.
Тежко на умния между будалите.
Ти работи, аз ще ти помагам - рекъл господ.
Ти само стани овца, вълци ще се намерят.
Тихата вода е най-дълбока.
Това, дето го няма и царят не го яде.

У всекиго има съвест, ала блазе томува, комуто е чиста.
У всекиго има троха чест.
У всекиго се намира за една пара ум.
У глупците езикът изпреварва мисълта.
У грънчар ново гърне няма.
У девет възли вързва една пара.
У зетя тъпан бие, а у невястата хабер нямат.
У когото е питата, у него е и ножът.
У краката лъснат, у главата блъснат.
У момата тъпан тупа, у момчето хабер няма.

Хабер си няма, че земята се върти.
Хапни си от фасула куме! - Добре ми е и от хайвера!
Харчи се като топъл хляб.
Хванала се царската дъщеря на работа, та й се изприщили ръцете.
Хванеш ли се на хорото, трябва да го играеш.
Хвани единия, удари другия.
Хитрата сврака, с двата крака.
Хората са винаги против разума, когато разумът е против тях.
Хората се управляват по-лесно чрез пороците им, отколкото чрез добродетелите им.

Цамбурна и се удави.
Царят дава, пъдарят не дава.

Човек, който желае настойчиво нещо, ще принуди съдбата да отстъпи - Лермонтов.
Човек, който търси мъдрост, може да се нарече умен, но ако мисли че я е намерил, е безумен.
Човекът е от камъка по-здрав и от яйцето по-крехък.
Човешко е да се греши, но работата отива на зле, когато гумата свършва преди молива.
Чуждата кокошка - гъска.
Чуждата кокошка, патка се вижда.

Шило в торба не седи.
Широко му около врата.
Шушо - мушo къща разваля

Ще му мине като на куче.
Ще събере дом, колкото тъпан прах.
Ще те гази мечка!
Що е в ръка, не е лъжа.
Що излиза от устата, то било и в мисълта.
Що ми трябваше от мечка ремичка?
Що мисли трезвен, пиян го казва.
Що търсил, това и намерил.
Щом си се хванал на хорото, ще го играеш.

Юнак без рана не може.
Юнак над юнаци е онзи, който го надвил, а не който се хвали.
Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.
Юрганът изгорял, той жали конците.

Ябълката не пада далеч от дънера си.
Яде като мечка, а работи като с клечка.
Ядене върху ядене върви, само бой върху бой не върви.
Яйцето учи кокошката.
Як като бик.
Ясно небе, голям студ. Източник: тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар