понеделник, 10 януари 2011 г.

Мисли за Знанието

Този,който знае малко,се отличава с голяма подозрителност. Ф.Бейкън

Човек може толкова,колкото знае. Ф.Бейкън

Никога няма да знаеш достатъчно,ако не знаеш повече,отколкото е достатъчно. У.Блейк

Умът не заменя знанието. Л.Вовнарг

Това,което не разбирате ,не ви принадлежи. Гьоте

Колко много се заблуждават хората,  когато си мислят,че това,което са научили,са го и разбрали. Гьоте ...


Не се стреми да знаеш всичко,за да не станеш невежа във всичко. Демокрит

За великите и благородни умове любознателността е първата и последна страст. С.Джонсън

Три пътя водят към знанието;пътят на размисъла-той е най-благородният; пътят на подражанието -той е най-лекият; и пътят на опита - той е най-горчивият. Конфуций

Да знаеш много и да не се представяш за знаещ е нравствено величие.Да знаеш малко и да се представяш за знаещ е болест.Само когато разберем тази болест ,ние можем да се избавим от нея. Лао-Цзи

Има достятучно светлина за тези,които искат да виждат, и достатъчно мрак за тези,които не искат. Паскал

По-добре съвсем да не знаеш нещо,отколкото да го знаеш лошо. Публиж Sir

Който не пита за нищо,той няма да научи нищо. Т.Фулер

Малцина знаят колко много трябва да знаем ,за да разберем колко малко знаем. Араб.Посл.

Който не се срамува да пита,узнава много ,който се срамува да пита,забравя и каквото е знаел.Уйгурт.Посл

Който има език,до Рим стига. Френ.Посл

По-добре да знаеш,отколкото да имаш. Чех.Посл

Без знания няма размишления,без размишления няма знания. Япон.Посл

По-добре да разбереш малко ,отколкото да разбереш лошо. Анатол Франс 

Няма коментари:

Публикуване на коментар