неделя, 22 януари 2012 г.

Верният приятел


Една изключителна история за 11 годишния Марти и немската овчарка Бред. Те бяха най-добри приятели. Всеки ден Бред идваше да посрещне момчето от училище. Той бе невероятно умен и знаеше как да пресича шумните улици сам. През този ден бабата на Марти не го пусна. Кучето, лаеше, драскаше по вратата и скимтеше. Малкият Марти излезе от училище и веднага потърси с очи своя приятел. Накрая, реши да не чака повече и тръгна към къщи. Вървеше унесен в мисли, защо Бред не го посрещна този път и не забеляза двамата съмнителни младежи, които го следваха неотлъчно. Като минаваше през безистена, момчето усети, че някой го дръпна силно. Помъкнаха го към пустеещия двор, а той нямаше време, дори да извика. Искаха парите и телефона му. Започнаха да го удрят, без да се съобразяват, че е дете. Силен удар го повали на земята. В този миг се чу яростен лай.
Бред, който все пак бе успял да се измъкне скочи върху нападателите и захапа единия. Изплашени от яростта на кучето те се разбягаха. Малкият Марти бе настанен в болница и се възстановяваше добре, а майка му и баща му изпълниха единственото му желание; Да оставят верният му приятел с него в болницата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар