петък, 6 януари 2012 г.

Мисли на Бенджамин Джонсън


(Benjamin Jonson) (1572-1637) - английски поет и драматург

Любовта без уважение е мимолетна и непостоянна, уважението без любов - хладно и немощно.
Истинското щастие се състои не в множеството приятели, а в достойнството и свободата на избор.
Страхът да се постъпи позорно - мъжество.
Бъбривост - болест на възрастта.
Добрите хора подобно на звездите, са светила на века, в който живеят, озарявайки своето време.
Излишната смелост - също порок, както и излишния страх.
Похвалите, подобно на златото и диамантите, имат цена само тогава, когато те са редки.
Не всеки, който може да пише стихове, - поет.
Нещастието никога не сломява този, когото не е излъгало щастието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар