неделя, 29 януари 2012 г.

ОПТИМИСТЪТ И ПЕСИМИСТЪТ...

Има една история за двама еднояйчни близнаци.
Единият бил преизпълнен с надежда оптимист.
- Всичко е в цветя и рози! - казвал той.
Другият бил мрачен и безнадежден песимист.
В сравнение с него Мърфи, от Законите на Мърфи, би бил оптимист. Разтревожени, родителите на двете момчета ги завели при местния психолог.
Той предложил на родителите план за уравновесяване личностните характеристики на близнаците.

- На следващия рожден ден ги оставете да си отворят подаръците в две различни стаи.  Дайте на песимиста най-хубавите играчки, които можете да си позволите, а на оптимиста дайте кофа с оборски тор.
Родителите го послушали и внимателно наблюдавали резултата. Когато надникнали в стаята на песимиста, го чули да се оплаква на глас:
- Цветът на този компютър не ми харесва... Тоя калкулатор няма начин да не се повреди... Тая игра не ми харесва... Познавам едно момче, което има по-голяма кола от тази...
Родителите прекосили коридора на пръсти и надникнали в другата стая, където видели своя малък оптимист щастливо да хвърля тор във въздуха. Той се смеел:
- Не можете да ме измамите! Където има толкова много тор, трябва да има и пони!
УСМИХВАЙТЕ СЕ, КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧВА И БЪДЕТЕ ОПТИМИСТИ!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар