събота, 29 октомври 2011 г.

Мисли на Алберт Швайцер


(нем. Albert Schweitzer) (1875-1965) - немски философ, общественик, теолог, лекар, органист и музиколог

Няма обособено време за правдата. Часът на истината - сега и винаги.
Единствения изход от нещастното съществуване за човек се заключава в това, да стане достоен за доверието на друг човек.
Цел на човешкият живот - служба, проявяване на състрадание и готовност да помогнеш на хората...

Няма по-висша релия, от службата за човечеството. Величайшо кредо - труд за общото благо.
Личният пример - това не е главният способ да повлияеш на други хора. Това е просто единствения способ.
Цивилизацията - това е толкова прекрасна идея, че всеки е длъжен да започне осъществяването и.
Постоянната доброта може да твори чудеса. Подобно на това как слънцето може да разтопи лед, така и добротата може да преодолее неразбирането, недоверието и враждебността.
Ако вие живеете повърхностен живот, вашата душа страда.
Всяка постъпка, която е в разрез с нашето вътрешно "аз", е рана, която ние нанасяме на собствената си душа.
Знанието - нищо,и действията могат да донесат плодове и предизвикат промяна само тогава, когато те са насърчени от жертви.
Ние сме толкова много, но всеки от нас умира от самота.
Човечеството винаги се е нуждаело от нравствени идеали, които са му помагали да намери верния път и най-добрия образ използвайки своите сили.
Винаги търси начин да направиш добро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар