събота, 29 октомври 2011 г.

Мисли на Александър Грин


(рус. Александр Степанович Гриневский "Грин")(1880-1932) - руски писател прозаик


Никога не се страхувайте да правите грешки - нито от увлечения, нито от разочарования не се страхувайте. Разочарованието е таксата преди да сте поличили, може да е несъразмерна понякога, но бъдете щедри. Бойте се само да обобщавате разочарованието и не оцветявате с тях всичко останало. Тогава ще получите силата да се противопоставяте на злото в живота и правилно да оценявате добрите му страни...

Думата удря понякога до смърт.
Сега децата не играят, а се учат. Те все се учат, учат и никога не започват да живеят.
Всичко, което неочаквано изменя живота ни. - не е случайност. То е в самите нас и чака само външен повод за изразяване на действията си.
Където слабия ненавижда - силния унищожава.
Ние трябва да вярваме в това, което обичаме, - няма по висше доказателство за любовта. Немислимо е да поставим граница там, където завършва предчувствието и започва истинската любов.
Аз разбрах една не хитра истина. Тя е в това, че можем да правим чудеса със своите ръце...
Потребността за необичайното - може да бъде, най-силна след сън, глад и любов.
Ако любовта е велика, всички трябва да мълчат, всички други съображения.
Хората са глупаво доверчиви... Всяка реклама в света се основава на три принципа: "Добро, много и даром". Ето защо, може да даде лошо, малко и скъпо.
Самотата - това е проклето нещо! Ето какво може да погуби човек.
Над минало, настояще и бъдеще човек има власт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар