петък, 26 ноември 2010 г.

Притчи и поговорки от Библията - 29


(1). Ще дойде ден за хората, които мразят дисциплина и стават по-инати, когато животът се преобръща и те се пречупват, но тогава ще бъде твърде късно да им се помогне.
(2). Когато добрите хора управляват, всеки се радва, но когато управителят е лош, всички стенат.
(3). Ако обичаш мъдрост, ти ще се наслаждаваш на своите родители, но ще унищожиш тяхното доверие, ако вървиш с развратниците.
(4). Водач с добра преценка дава стабилност; а водача-използвач остава след себе си пустош.
(5). Ласкаещият съсед не ти мисли доброто; най-вероятно той планира да се възползва от теб.
(6). Злите хора падат в собствения си капан; а добрите бягат в другата посока, радостни, че са избегнали капана.
(7). Добросърдечните разбират какво е да си беден; а коравосърдечните си нямат и най-малка идея.
(8). Банда от циници могат да ядосат цял град, а група от мъдреци могат да успокоят всеки.
(9). Мъдрият се опитва да накара нещата да проработят, а глупавият получава само презрение и сарказъм за своите беди.
(10). Убийците мразят честните; а моралните хора ги окуражават.
(11). Глупавият всичко изпуска, а мъдрият тихо обмислят нещата.
(12). Когато водачът слуша злонамерени клюки, всички работници са засегнати от злото.
(13). Бедните и техните оскърбители имат най-малко едно общо нещо – и двамата могат да виждат – техните очи са дар от БОГА!
(14). Лидерството печели уважение и почит, когато към безгласните бедняци се отнасят справедливо.
(15). Мъдрата дисциплина придава мъдрост; а разглезените младежи засрамват своите родители.
(16). Когато нечестивите вземат властта, престъпленията нарастват, но праведните със сигурност ще усетят своето изкривяване (срутване, провал, разпадане).
(17). Дисциплинарай своите деца и ще се радваш, че си го направил – те ще се превърнат в прекрасни за живеене хора.
(18). Ако хората не могат да видят това, което Бог прави, те се препъват в себе си; но когато внимават в това, което Той открива, те са много благословени.
(19). За да държиш работниците във форма е необходимо много повече от приказки; обикновените думи влизат в едното ухо и излизат от другото.
(20). Наблюдавай хората, които винаги говорят, преди да мислят –дори глупавите са по-добре от тях.
(21). Ако позволиш на хората да се отнасят към теб като към глупак, накрая ще бъдеш напълно забравен.
(22). Гневните хора разпалват много раздори (разногласия, разединения), а невъздържаните забъркват беди.
(23). Гордостта ще те повали на лицето ти; а смирението ще те подготвя за почести.
(24). Отнасяй се благосклонно към тези, извън закона и ще станеш враг на себе си. Когато жертвите викат, ти ще бъдеш включен в тяхното проклинане, ако в съда се покажеш страхливец за тяхната кауза.
(25). Страхът от хорското мнение те изважда от строя (прави те неспособен/негоден).
(26). Всеки се опитва да получи помощ от водача, но само БОГ ще ни даде справедливост.
(27). Добрите хора не могат да търпят да гледат преднамерено зло; нечестивите не могат да търпят да гледат умело подбрана доброта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар