петък, 26 ноември 2010 г.

Притчи и поговорки от Библията - 21


(1). Доброто лидерство е канал за вода, контролиран от Бога и Той го насочва накъдето избере.
(2). Ние оправдаваме действията си чрез външен вид, а БОГ изпитва нашите мотиви.
(3). Чистият живот пред Бог и справедливото отношение към нашите съседи е много повече от религиозно представяне за БОГ.
(4). Надменност и гордост – отличителните белези на нечестивите –
са просто явни грехове.
(5). Внимателното планиране те поставя пред голямо състезание;
бързането и препускането те оставят далеч назад.
(6). Стигни до върха като лъжеш и мамиш и това ще ти се отплати с безрезултатност и повишение в смърт!
(7). Нечестивите биват погребани от техните пари (плячка, грабежи, незаконни печалби), понеже отказват да използват това, за да помагат на другите.
(8). Смесените мотиви завъртат живота и го объркват; чистите мотиви те водят директно напред по пътя.
(9). По-добре да живеете сам в порутена колиба, отколкото да споделяте имение със заядлив брачен партньор.
(10). Нечестивите души обичат да създават проблеми; те не чувстват нищо към приятели и съседи.
(11). Глупаците се учат само по трудния начин, но мъдрите се учат чрез слушане.
(12). Верните Божии хора ще видят направо през нечестивия и ще отменят злото, което те са планирали.
(13). Ако си затвориш ушите към виковете на бедните, твоите викове ще останат нечути и без отговор.
(14). Тихо поднесения подарък успокоява раздразнителния (сприхавия, избухливия, гневливия) човек; а искрения човек успокоява горещия характер.
(15). Добрите хора празнуват, когато справедливостта триумфира,
но за работниците на злото това е лош ден.
(16). Който се отклонява от правия и тесен път, свършва в събранието на духовете.
(17). Пристрастен ли си към тръпките (вълнуването, радостната подбуда)? Какъв празен живот! Преследването на удоволствия никога не е задоволява.
(18). Това, което лошият човек планира срещу добрия се връща обратно към него; този, което планира нещата, накрая си получава заслуженото.
(19). По-добре да живееш в палатка сред дивото, отколкото със сърдит и раздразнителен брачен партньор.
(20). Ценностите са на безопасно място в дома на мъдрия човек;
а глупавите изкарват всичко на гаражна разпродажба.
(21). Който преследва това, което е правилно и добро, открива живот за себе си – славен живот!
(22). Един умен влиза в град, пазен от въоръжена войска –
и тяхната отговорност относно защитата се разпада на части!
(23). Внимавай какво казваш и въздържай езика си, така ще си спестиш много скръб.
(24). Ти знаеш имената им – Безочие, Безсрамие, Богохулник –
всеки един от тях е невъздържана луда глава.
(25). Мързеливите хора най-накрая умират от глад, защото не искат да станат и да отидат на работа.
(26). Грешниците винаги искат това, което нямат, а Божиите верни винаги раздават това, което имат.
(27). Религиозните представления от нечестивите миришат, а когато ги използват, за да се издигнат, е дори по-лошо.
(28). Лъжливият свидетел е неубедителен, а човек, който говори истината е почитан.
(29). Безпринципните хора много имитират, а честните хора са сигурни в своите стъпки.
(30). Нищо умно, нищо измислено, нищо изкуствено не може да изкопчи нещо по-добро от БОГА.
(31). Направи всичко, което можеш, приготви се за най-лошото –
тогава се довери на БОГА да донесе победа. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар