петък, 26 ноември 2010 г.

Притчи и поговорки от Библията - 15


(1). .Нежният отговор стопява гнева, но острият език запалва гневен огън.
(2). Знанието тече като изворна вода от мъдрите, а глупавите са развален кран, постоянно капещ глупости.
(3). БОГ не пропуска нищо – Той знае и доброто, и злото.
(4). Добрите думи изцеляват и помагат; режещите думи нараняват и повреждат.
(5). Морално отпадналите ученици няма да слушат своите стареи,
а приемането на корекции е белег за здрав разум.
(6). Животът на Божиите верни хора процъфтява; а пропиления живот скоро банкрутира.
(7). Възприемането на думите разпространява знание; а глупавите са празни – за тях няма нищо.
(8). БОГ не може да търпи лицемерни пози, но се наслаждава на истинските молитви.
(9). Пропиления живот отвращава БОГ, но Той обича тези, които бягат направо към финалната линия.
(10). Несполука спохожда тези, които напускат Божия път,
задънена улица има за тези, които мразят Божиите правила.
(11). Дори адът няма тайни от БОГА – мислиш ли, че не може да прочете човешкото сърце?
(12). Всезнайковците не обичат да им казват какво да правят; те избягват компанията на мъдрите мъже и жени.
(13). Веселото сърце носи усмивка на твоето лице, а тъжното сърце прави деня тежък и труден.
(14). Разумния човек винаги е ревностен за повече истина; а глупавите се хранят с краткотрайни увлечения, капризи и въображения.
(15). Отчаяното сърце означава отчаян живот, а веселото сърце изпълва деня със песен.
(16). Обикновен живот в страх от БОГА е по-добър от богат живот с тон от главоболие.
(17). По-добре е коричка хляб, споделен с любов, отколкото тлъсто парче от първокласни ребра, сервирани с омраза.
(18). Разгорещения характер започва караници, а спокойния, уравновесен дух запазва мира.
(19). Пътят на мързеливите е обрасъл с бодливи храсти, а усърдният върви по гладък път.
(20). Интелигентните деца карат родителите си да се гордеят,
а мързеливите ученици засрамват родителите си.
(21). Хората с празни сърца се отнасят с живота като с игра, а способните го сграбчват и вървят напред.
(22). Откажи добър съвет и гледай как плановете ти се провалят;
приеми добър съвет и виж как плановете ти успяват.
(23). Приятният разговор е удоволствие! Правилните думи на правилното време са прекрасни!
(24). За внимателните животът се издига до висините, това е напълно различна посока от спускането към ада.
(25). БОГ строшава претенциите на лицемерите, но стои с тези, които не могат да стоят изправени.
(26). БОГ не може да търпи злите планове, но демонстрира думи на благодат и красота.
(27). Ненаситният и лаком човек разрушава общността – тези,
които отказват да експлоатират живота.
(28). От Божиите верни хора идва отговор след молитва; а нечестивите гарантират оскърбления.
(29). БОГ стои на разстояние от нечестивите, но Той слуша от близо молитвите на Божиите верни хора.
(30). Блясъка в очите означава радост в сърцето и добрата новина те кара да се чувстваш отлично.
(31). Слушай добър съвет, ако искаш да живееш добре, да бъдеш почетен гост след мъдри мъже и жени.
(32). Един недисциплиниран, егоцентричен живот е жалък, а покорният, изпълнен със Бог живот е просторен (обширен).
(33). Страхът от Бога е училище за умел (опитен, изкусен, квалифициран) живот – първо научаваш смирение, след това преживяваш слава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар