вторник, 7 февруари 2012 г.

МЕЧТАТА НА ЛЯСТОВИЦАТА


Под стряхата на една селска къща две лястовички си свили гнездо.
Те били много щастливи заедно и се грижели за потомството, което създали. Едно от малките лястовичета като виждало радостта с която родителите му общували помежду си и удовлетворението което намирали в грижата за тях, пожелало и то да си намери другарче с което да си направят собствено гнездо и да си имат свои деца. Това желание се засилвало с всеки изминат ден. Бързало да се научи да лети, защото смятало, че това ще го приближи към целта. Един ден когато малките останали сами, то нетърпеливо се покатерило на ръба на гнездото защото си мислело,че да летиш е лесно и се хвърлило смело напред но тупнало право на земята.Трудно е да се опише болката която изпитало при падането и отчаянието което го обзело ,защото било напълно безпомощно и не можело да се върне само в гнездото.В това време дошли родителите му и без да кажат нищо,го хванали единият отдясно,другият отляво и го прибрали в къщи.Малкото птиче разбрало, че не е достатъчно да имаш криле за да летиш и не е достатъчно да имаш мечти за да ги сбъднеш,но за всяко нещо са необходими Търпение ,Обучение и Подходящо време. 
Константин Тихолов

Няма коментари:

Публикуване на коментар