сряда, 11 февруари 2009 г.

Мисли за Бог

" Тази необикновено красива система, състояща се от Слънцето, планетите и кометите може да произхожда единствено от замисъла и суверенната власт на интелигентно и могъщо Същество.“ - ИСАК НЮТОН

И рече бог: да бъде Нютон — и настана светлина"." (надпис на родната къща на Исак Нютон)

БЛЕЗ ПАСКАЛ(Blaise Pascal, 1623–1662)

Блез Паскал е бил великолепен учен. Той е бащата на математическата теория на вероятностите и на комбинаториката. Той прави съществената връзка между механиката на флуидите и механиката на твърдите тела. Пак той, по мое мнение, е единственият учен в областта на точните науки с толкова задълбочени приноси към християнската мисъл.


Богословието на Паскал е съсредоточено върху личността на Исус Христос като Спасител и основано на лични преживявания. Той заявява, че Бог дава на хората „съзнание за тяхната вътрешна окаяност (която Библията нарича грях) и също така за Своята безкрайна милост. Съединява Се с най-съкровената част от човешката душа и я изпълва със смирение и радост, с увереност и любов, прави хората непригодни за каквато и да е друга цел освен Самия Него...ЙОХАН КЕПЛЕР (Johannes Kepler, 1571–1630)


Йохан Кеплер е бил блестящ математик, физик и астроном. Кеплер постулира идеята за елиптични орбити на планетите и се счита за откривателя на законите за планетното движение. Той е бил искрено вярващ лютерански християнин. Когато го запитали: „Защо се занимавате с наука?“, той отговаря, че копнее чрез своите научни изследвания „да придобие възможността да опита от насладата на Божествения Създател в Неговата работа и да сподели Неговата радост“. Това е било изразявано по много начини и от други хора – да мислим това, което Бог мисли, да познаваме Божия умЕРВИН ШРЬОДИНГЕР (Erwin Schrödinger, 1887–1961). Той е може би човекът с най-значим принос сред основателите на вълновата механика и откривателят на най-важното уравнение в науката, уравнението на Шрьодингер. Шрьодингер заявява:

„Изумен съм колко непълна картина дава науката за реалния свят. Тя ни снабдява с много фактическа информация, вкарва целия наш опит във великолепен последователен порядък, но е мъртвешки мълчалива относно всичко, което е наистина близко до сърцето ни, което има истинско значение за нас. Не може дума да ни каже за червено и синьо, горчиво и сладко, физическа болка и физическа наслада, не знае нищо за красиво и грозно, добро или зло, за Бога и за вечността. Понякога науката твърди, че дава отговор на въпроси от тези области, но тези отговори често са толкова глупави, че не сме склонни да ги вземаме на сериозно.“На Първия Ватикански събор (1869-1870) един епископ отхвърля Волтер, Прудон и Юго като "атеисти" и Юго веднага отговаря: "Ако Бог е дъртак с бяла брада, който седи на престол като папа или император, тогава наистина съм атеист. Но ако говорите за простия и безкраен вечен принцип, който се намира навсякъде и който наричам Бог поради липса на по-велико име, тогава аз съм вярващ, а Вие сте атеист". За ЮГО Бог е "гласът на вселената". Когато някои се опитват да го характеризират като пантеист, той се противопоставя с думите: "Пантеистите твърдят, че всичко е Бог, а аз казвам, че Бог е всичко"." Може би Бог иска да срещнеш няколко неподходящи личности, преди да срещнеш човека за теб, за да бъдеш на ясно със себе си ." - ГАБРИЕЛ ГАРСИЯ МАРКЕС


Физикът МАКС БОРН в есето си "Моят живот и възгледи" пише:" Атомът и аз бяхме задружни до съвсем скоро. Аз виждах в него ключ към най-съкровените тайни на природата и той ми откри величието на творението и Твореца .
АЛБЕРТ АЙНЩАЙН :
„Господ не играе зарове.“
„Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа.“
„Единственото наистина ценно нещо е интуицията.“
"Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?“
„Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности.“
„Очевидна е хармонията в космоса, която аз, с моя ограничен човешки ум, успявам да схвана, но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи.” (АЙНЩАЙН,цитиран в Clark 1973, 400 )


ДЖОРДЖ ГАЛЪП ( създател на статистическа агенция ):"Мога по статистически път да докажа , че има Бог ".


КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ (1875–1961), швейцарски психолог и философ
„Вярвате ли в Бог? Аз не вярвам, аз знам.“


“Един аргумент, който ме убеждава в съществуването на Бога и който акцентира върху разума, а не върху чувствата, ме впечатлява със своята огромна сила. Този аргумент е свързан с невероятната трудност или по-скоро с невъзможността да си представим, че нашата огромна и прекрасна Вселена, както и човекът с неговата способност да гледа в далечното минало и в необятното бъдеще, са възникнали в резултат на сляпата случайност. Когато обмислям всичко това, аз се чувствам принуден да се обърна към една Първа Причина, която притежава интелигентен ум, който е аналогичен на човешкия ум. Ето защо аз трябва да бъда наричан Теист.” ( ЧАРЛЗ ДАРВИН, цитиран в “The Life of Charles Darwin” by Francis Darwin, London, Senate, 1995, 60).


"Всяко нещо можем да познаем само когато дойдем близо до него. И Бога можем да познаем, като се доближим до Него. До Бога можем да се доближим, като вършим добро. Колкото повече се приучим на добър живот, толкова по-отблизо познаваме Бога. И колкото повече познаваме Бога, толкова повече обичаме хората." - ЛЕВ ТОЛСТОЙ


"Цялата природа ви е доказала съществуването на мъдър и могъщ Бог. От вашето сърце обаче зависи да усетите съществуването Му." - ВОЛТЕР


"Вярвам в Бога, защото съм убеден, че красотата и изкуството са озарения свише." - ДОСТОЕВСКИ


"Има Бог. Една висша воля живее, макар и човешката да се колебае. Високо над време и пространство жива се носи най-висшата мисъл, че всичко се движи във вечна промяна, в промяната пребъдва един спокоен Дух." - ШИЛЕР


Когато човек приеме истинската вяра в Бога, с него става това, което става в тъмна стая, когато се запали лампа в нея. Всичко в душата става ясно и весело." Толстой


"Когато у нас се събуди мисълта за Бога и най-уединеното място на земята не е вече уединено. Тогава петната на нашето заблуждение и разочарование се заличават .-ЕМЕРСЪН

Няма коментари:

Публикуване на коментар