неделя, 30 октомври 2011 г.

Мисли на Анри-Фредерик Амиел


(Henri Frédéric Amiel) (1821-1881) швейцарски писател, поет, мислител - есеист, писал на френски език

Вярата - това е увереност без доказателства.
Жената - спасение или гибел за семейството.
Неизвестността е убежище на надеждата.
Всяка потребност утихва, а всеки порок се увеличава от удовлетворението.
Минутите са дълги, а годините краткотрайни...

Бракът трябва да бъде безкрайно взаимно възпитание.
Безпорядъка ни прави роби. Днешния безпорядък намалява свободата ни в утрешния ден.
Очарователната жена - тази, на която в нейно присъствие се нравиш повече на себе си.
Всеки живот твори своя съдба.
Сто крачки напред, деветдесет и девет назад - ето това е прогреса.
Да правиш леко това, което за другите е трудно, - ето това е талант; да правиш това, което за таланта е невъзможно, - ето това е гений.
Самоиронията, отказа от илюзии и предразсъдъци ни прави нас, може би, по-свободни, но не и по-силни.
Центъра на нашето съзнание е безсъзнателен, така както и ядрото на слънцето е тъмно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар