неделя, 30 октомври 2011 г.

Мисли на Антоан дьо Риварол


(1753-1801) френски публицист

Близкото общуване - ето от къде започва нежната дружба и силната ненавист.
Когато около нас всичко е удивително, нищо не предизвиква удивление; ето това е детството.
Има времена, когато правителството губи доверието на народа, но не знам за времена, когато да може да му се доверите...

Презрението трябва да бъде най-мълчаливото от всичките ни чувства.
На света съществуват две истини, които трябва да се помнят неразривно. Първата: източник на върховната власт - народа; втората: той не е длъжен да я осъществява.
Защо толкова много говорите със скучните хора? -Боя се, че иначе ще ме карат да ги слушам.
Бъдете достоен човек. В крайна сметка, никой няма да ви завижда.
Завист, която говори и пищи, обичайно бездейства; боя се от тази завист, която е безмълвна.
Разума - историк, страстите - актриса.
Kъдето армията зависи от народа, там рано или късно се оказва, че правителството зависи от армията.
Страсти - това са ораторите на многолюдните събирания.
Човешкото сърце не познава граници, човешкият ум е ограничен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар