петък, 5 ноември 2010 г.

Капчици мъдрост - 9


Прогресът на колективното съзнание зависи от най-бавните членове на колектива.
Цялата истина не е достъпна за хората, защото разкриването й носи разрушение. Който се добере до частица  от нея, бърза да я оповести на целия свят, смятайки, че по този начин ще утвърди властта си. Затова не се дава в чист вид. Липсва извисеност, която да подпомогне безпристрастието.
Не плащайте със своя живот нищо. Няма такава цена.
Един ден хората ще стигнат до звездите. Но не бива много да бързат. Преди това трябва да се научат как да живеят тук, на Земята.
Не бива да се иска от същество с толкова немощен разум, какъвто е човешкият, да понесе бремето на познанието и истината...
Лечението е функция на любовта. Любовта е най-великата терапия, а светът се нуждае от терапевти,защото в него няма любов.
Почти е невъзможно да говориш на хора, които смятат, че са те опознали, които си мислят, че вече те познават, защото каквото и да кажеш, няма да помогне ; те вече те познават. Те ще те интерпретират по стария начин, по техния си начин, за да те разберат.
Приятелството означава равнопоставеност, осъзната отговорност за поддържане на определена връзка. Това не е съпричастност, а приемане на отсрещния като равен по сила и възможности. Приятелството започва на сетивно ниво и завършва само при съзнателно установяване на неравенството.
Цялата философия се основава на предпоставката, че ние мислим, макар че е много възможно да сме нечия мисъл. - Ницше
Ако по-доброто е възможно, доброто не е достатъчно.
Много хора идват и гледат, гледат. Други идват и ... виждат.
Опрощението не е в ума. То е чувство на душата.
Не вербувайте съмишленици. Истината не бива да се натрапва. Тя трябва да се заслужи.
Ние автоматично даваме по нещо на всеки човек, когото срещнем, но избираме какво да му дадем.
Да обичаш ближния си означава да оставиш ближния си на мира. - Ницше
Когато съм прав, никой не си спомня, когато греша – никой не забравя.
Всеки от нас е собствения си микроскоп.
Може би въображението е форма на паметта.
Ако душата е хранилище на цялото си натрупано познание и опит, тогава образованието е само процес, който изважда навън това, което тя вече знае.
Ние не сме жертви на света, който виждаме. Ние сме жертви на начина, по който виждаме света.
Нито един човек не е по-напреднал или по-развит от някой друг. Хората могат да бъдат единствено по-осъзнати.
Не е толкова важно да си предупреден, колкото да си уравновесен и хармоничен.
Всичко в живота е резултат или от просветление, или от невежество. Това са двата полюса. А не добро и зло.
Сълзите са необходими. Защото всяка проронена сълза прибавя време към този живот.
Поетите са истинските преводачи на Бога.
В по-голяма перспектива всяка гледна точка е за добро – тя служи за доближаване към целта.
Твърдения, изведени по чисто логически път, са напълно лишени от реалност... Аз поддържам, че космическото религиозно чувство е най-силният и благороден подтик за научното изследване. - Айнщайн
Сред приятели аргументите не се приемат като обида.
В другите виждаме само онова, което сме в състояние да видим  в себе си.
Човек плаче, че няма обувки, докато срещне някого, който няма крака.
Мозъкът не създава мисъл. Той е инструмент, който мисълта използва.
Пишех, за да узная какво мисля.
Урок е думата, с която извиняваме грешките си.
Набитое брюхо к учению глухо.
Не ти е приятел този, който ти бърше сълзите, а този, който не те кара да плачеш.
За всяка възраст в живота на човека Господ е отредил някакво безпокойство.
Всяко истинско познание идва отвътре.
Знанието на истините не е в произнасянето им, а в начина на живот.
До мнозина се е докосвал лъчът, но се запалват само там стремежи, където има какво да гори.
Само който вижда невидимото, може да направи невъзможното.
Ако умеехме да страдаме, бихме могли да не страдаме.
Ако искаме да бъдем справедливи съдии във всичко, нека първо проумеем, че никой не е безгрешен ; никой не е невинен; но онзи, който смята себе си за невинен, винаги се позовава на свидетел, а не на собствената си съвест. - Сенека
Добротата вдига цената на всичко.
Любов – битка между нуждата на душата от привързаност и нуждата на духа от свобода.
Всяка случайност е скрита форма на необходимост.
Само новите заблуди ни спасяват от отчаянието при загубата на старите.
Внимавайте как съдите вестоносеца само защото сте невежи за неговото послание.
Птичката се буди гладна, но първата й работа е да запее.
По-важно е да осъзнаеш темата на всяко прераждане, отколкото да видиш самото конкретно прераждане.
Всеки човек изживява своя собствена действителност и никой не може да бъде съдник колко реална е тази действителност.
Щастието не е да си здрав. Щастието е да не си вече болен.
Не е важно да умееш всичко, важно е да можеш онова, което другите не могат.
Мъдрият човек търси Бога в единственото място, където Той пребивава – в своето сърце.
Вярата в свещена кауза често замества загубата на вяра в себе си. - Ерик Хофер
Промяната настъпва едва когато се постигне самопознание.
Механизмите на вселената и начинът, по който стават нещата, ни се дават между другото и в малки дози. Достатъчно е да кажем, че не е толкова важно да разбираме всичко.
Да имаш познание означава да поемеш отговорността да го използваш.
Който заспива щастлив, се събужда по-млад.
Сърцето има основания, които разумът не познава.
Не е важно какво избираме ; важни са причините, поради които правим определен избор – в тях е нашата сила, чрез която влияем на крайния резултат.
Другите не са мярка. Другите са долната граница.
Целта на осъзнаването не е усъвършенстването на физиката, а усъвършенстването на Духа. Физическият свят и физическото тяло са само учители по пътя към тази цел.
Вие сте това, което са онези, с които общувате.
Стихът е едно от изразните средства на словесното изкуство – последователност на звукове, които изразяват известно състояние на душата... Не окото, а ухото е инструмент за оня, който иска да изследва художествената форма на едно стихотворение. Стихове се четат, както музикантът чете партитура – не само с очите, но и с ухото. - Николай Лилиев
Лечението изисква единство на ума и сърцето, или най-общо казано, умът е този, който трябва да се приспособява към чувствата, прекалено често пренебрегвани от нас във всекидневието.
Да се осъзнаем означава да променим правилата, по които живеем, и възгледите, които защитаваме...Промяната в съзнанието винаги включва период на изолация и самота, през който индивидът свиква с новото ниво на истината. И тогава винаги се намират нови приятели. Никой не остава сам задълго.
Не всеки негативизъм поражда болест. За да се създаде едно заболяване, негативните емоции трябва да са преобладаващи, а онова, което ускорява процеса, е да знаете, че негативната мисъл е отрова и въпреки това да й разрешавате да вирее в съзнанието ви.
Истина е, че от неуспеха се получава повече, отколкото от успеха.
            Къде е казано, че Бог е създал роби ? Бог има нужда от помощници – от творци.
            Квантовата физика вече е успяла да докаже, че енергията има три „агрегатни състояния“ - мисъл, слово, материална реализация. 
            Структурата на водната среда в човека е също така индивидуална, както отпечатъците на пръстите.
Когато Бог ти даде дарба, Той ти дава и камшик ; този камшик е предназначен  единствено за самобичуване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар