петък, 5 ноември 2010 г.

Капчици мъдрост 2


Нищо не е вярно или невярно, всичко зависи от цвета на стъклото, през което гледате.
Абсолютната истина обобщава в себе си това, което е и което не е, истината и лъжата, доброто и злото, невежеството и мъдростта, живота и смъртта.
Доживотен затвор означава всъщност затвор след смъртта. (Излиза, че смъртната присъда всъщност е по-лека, но и тя не е хуманна)...
При откриването на нова звезда от астрономите се създава ментален канал и ако тя излъчва отрицателна енергия, тази енергия ще окаже разрушително влияние върху Земята.
По-добре да сбъркаш, отколкото да си нерешителен. От грешката до успеха пътят е по-къс.
Нищо във Вселената не става случайно, всичко има определена причина. Така наречената случайност е само нещо, чиято причина остава неизвестна.
Значението на следствието винаги е равностойно на важността на причината, която го поражда.
Самарянската помощ е безполезна, когато получателят я ползва съвсем егоистично. Помощта, давана на мошеници и простаци, може да доведе ценен и духовно издигнат човек до унищожение.
Творческото мислене не означава да се „изобретява“ нещо, а да се мисли по непрограмиран начин (разглеждане на всяко нещо сякаш е съвсем ново, като се захвърлят предразсъдъците; формиране наистина на безстрастно съждение). Символичният израз на творческото мислене – то се състои в премахване на програмата, за да се формира съждение на високо ниво, чийто генезис не е повлиян от принудителната сила на информацията, записана в мозъчния компютър.
„Мъртво“ познание имаме, когато се знае конкретното значение на нещо, но се пренебрегва взаимовръзката му с цялото.
„Живото“ познание е получено в състояние на висша бдителност и винаги е продукт на пълно „ментално храносмилане“.
Нищо не е реално съществуващо в абсолютната реалност, тъй като всичко съществуващо е реално само по отношение на хората със същата вибрация или време, защото времето е скорост, а скоростта е вибрация.
Всеки индивид размахва знамето на онези качества, които най-много цени в себе си. Налага собствения си образ върху другите и преценява всичко според собствените си представи.
Вярата е самоизпълняващо се предсказание.
Прекалено многото информация без подходяща организация може да бъде съкрушаваща.
Ние все се опитваме да отидем някъде, а просто трябва да отстраним онова, което ни пречи да видим, че вече сме там.
Ако нямате правилна представа за себе си, вие сами привличате това, което изопачената ви представа предизвиква.
Болестта е разногласие между душата и съзнанието.
Най-важното приятелство е това със самия себе си.
Животът на хора, които никога не са преживявали трудности, може да ни се вижда лесен, но колко истински са живели те?
Махнете „не мога“ от речника си. Вие можете, но сами избирате да не го правите. Част от съзнанието ви казва „не“. Възможни причини: страх; всъщност не го желаете; не сте готови; имате нереални очаквания.
Да обичаме себе си означава да действаме с уважение и отговорност към себе си, да се наслаждаваме на своята компания, когато сме сами, да уважаваме своите граници и да изричаме своите истини.
Състраданието не означава, че трябва да променим нещата – повечето пъти не можем. Това, от което човек повече се нуждае понякога, е не разрешение на проблема, а съчувствие и разбиране. Когато не можем да променим нещо, е дори още по-важно да проявяваме състрадание.
Хората винаги са склонни да помагат на другите само за да се почувстват по-добри, отколкото са в действителност.
Никой не знае колко самота, горчивина, себеотричане се крие зад привидното щасти.
Хората обикновено умират точно в деня, когато си мислят, че няма да умрат.
Процесът на израстване на една личност изисква определена цена.
Лудостта – това е невъзможността да съобщиш мислите си на другите.
Двете най-трудни изпитания по пътя към духовното: търпението да дочакаш подходящия момент и смелостта да не се разочароваш от това, което виждаш.
Недей да мислиш непрекъснато, че притесняваш или смущаваш околните! Ако на хората не им харесва, ще протестират. А ако не им стига куражът да протестират, това си е техен проблем !


Няма коментари:

Публикуване на коментар