петък, 5 ноември 2010 г.

Капчици мъдрост - 7


Времето, което си жертвал да се сприятеляваш с враговете си, е най-загубеното време.
Аз винаги предпочитам безразсъдността на страстите пред мъдростта на безпристрастието. - А. Франс
Днешното яйце е по-добро от утрешната кокошка.
И най-добрият утрешен ден няма да ни върне вчерашния.
Попитали мулето : „Кой ти е баща?“. То отговорило: „Конят ми е вуйчо“.
Никога не сядай там, където могат да ти кажат „Стани“.
Докато не си свършил работа и на мечката викай „вуйчо“.
Никой не може да бъде винаги разумен...
Който иска спокойствие, трябва да бъде глух, сляп и ням.
Който си взема за водач петел, нощува в курника.
Трябва да съумееш да изживееш дните си, без да създаваш излишни грижи на хората около себе си, ако ще да си грохнал, ако ще да се задушаваш от самота. Каквото и да те чака занапред, не бива да стигаш до там да те търпят единствено защото те съжаляват.
Съдбовните неща се случват в делничен ден.
Който не знае как се мълчи, си приказва сам.
Голяма лудост е да искаш само ти да си мъдър. - Ларошфуко
Можеш да се опреш само на това, което ти се съпротивлява. - Блез Паскал
По-лесно е да се разбие атомът, отколкото един предразсъдък. - Айнщайн
Светът е мост. Мини, но недей да строиш върху него къща. Който се надява на един час, може да се надява на вечност. - инд. поговорка
Свободата означава свобода за другоячемислещите. - Р. Люксембург
От всяко дърво свирка не става, но диригентска палка – винаги. - Радой Ралин
На талантливия най-трудно се прощава.
Драмата на всяка жена е, че тя постепенно започва да прилича на майка си, а драмата на всеки мъж е, че не успява това. - О. Уайлд
Да приемеш лавровия венец – това означава да издадеш размера на главата си.
Истината е дъщеря на времето, а не на авторитета. - Ф. Бейкън
Съждението ни за каквото и да било трябва да се опира на разум, а не на общото мнение. - Монтен
Най-опасният враг на истината и свободата – това е сплотеното болшинство. - Х. Ибсен
Моралът не е учение за това как да бъдем щастливи, а за това как да бъдем достойни за щастието. - Кант
Ако трябва срочно да се свърши някаква работа, обърни се към този, който е най-зает.
Не бъди незаменим – никога няма да те повишат.
Колкото по-зле се справя човек с работата, толкова по-малко са шансовете да се избавиш от него.
Ако се чувстваш глупак, то най-вероятно е да си е така.
Когато човек е прав, той винаги трябва да е нащрек.
Добрата старост не е нищо друго, освен почтен договор със самотата. - Маркес
Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване.
Мъдростта на хората не е правопропорционална на жизнения им опит, а на способността да го осмислят.
Художникът трябва да се оценява по неговите извисявания, а не по неговите сривове. - Еренбург
Ты сильный. Сильные не мнительны. Оружье сильных – доброта.
Умирает не тот, кто устал, а тот, кто остановился.
На нас не ни е съдено да усещаме онези редки мигове, когато хората са с отворени души и тогава и най-нежното докосване би могло да ги погуби или излекува. Само миг по-късно и вече никога няма да можем да ги достигнем.
Ако не получиш онова, което ти харесва, най-добре е да харесаш това, което получаваш. - Б. Шоу
Този, който намира радост в самотата, е или диво животно, или Бог. - Фр. Бейкън
За да бъде едно мнение ценно, то трябва да се основава на познание.
Важно е не да се прави изкуство, а животът да се превръща в изкуство.
Минотавърът е вътре в нас.
Отсъствието на пълнота в усещането на живота е най-голямата болест на съвременния човек.
На нищо човешко не е съдено да започва с такива грандиозни очаквания, да преминава през такива мъки и да завърши с такава пълна катастрофа, както на любовта.
Само ниските души не предчувстват и не се интересуват как ще изглеждат постъпките им в бъдещето.
Мъдрите не се радват на победите.
Добре сме само там, където сме обичани и където обичаме ; потребността от обич в нашата душа е по-страшна и непреодолима от потребността от младост и безсмъртие.
Нито едно добро дело не остава ненаказано.
Излизайки от своя дом, ще срещна един от тримата : по-добър от мен – това ще бъде ден на усъвършенстване ; равен на мен – това ще бъде повод за спорове ; по-слабо подготвен от мен – това ще бъде изпитание за щедрост. - Али Ибн Ахмед
Ако е важно какви въпроси си задаваме ежедневно, не по-малко важно е какви сме пропуснали да си зададем.
Няма нищо в нашия интелект, което по-рано да го е нямало в чувствата. - Ушински
Някои хора е по-изгодно да ни бъдат врагове, отколкото приятели. - Достоевски
Желанието да имаме това, което нямаме, ни пречи да ползваме това, което имаме. - Монтен
Ако има за какво да се живее, ще се намери и как.
Някои хора просто са създадени да останат сами. Това е заложено в характера им.
Прогресът е възможен само ако хората са склонни да дадат повече, отколкото получават.
Мълчанието е нищета за тези, които нямат какво да кажат, и богатство за онези, които се разбират без думи.
Ако ще удряш, удряй така, че другият да не стане повече. Недобитият враг е най-опасе.
Последната инстанция е нашата собствена съвест.
Нещастен е онзи човек, на когото всичко му е ясно.
Чудесата противоречат не на природните закони, а на нашата представа за природните закони.
Ниският праг на обидчивост е пробна мярка за невежество и мързел. - Стайнбек
Каквато подкрепа окажеш на родителите си, такава очаквай и от децата си. - Талес
Трудно е : да опазиш тайна, разумно да употребиш свободното си време и да понасяш, когато те онеправдават. - Хилон
По-приятно е да бъдеш съдия на враговете си, отколкото на приятелите – по-добре е един от враговете да ти стане приятел, отколкото един от приятелите – враг. - Биант
Мъдростта е най-сигурното от всички притежания.
Който иска да управлява в безопасност, трябва да се обкръжи с любов, а не с войски.
Най-сигурният кораб е изтегленият на сушата.
По-добре да имаш един, но много добър приятел, отколкото мнозина, които не струват нищо.
По-лесно е да кажеш колко овце имаш, отколкото – колко приятели.
Учени са не хората, които четат много, а онези, които четат каквото им е от полза.
Най-бързо остарява благодарността.
Величието на човека се корени в съзнанието за неговото нищожество. - Блез Паскал
Човек не само ще остане. Той ще пребъде, защото има душа, способна на състрадание, саможертва и търпение. - Фолкнър
Зад границите на всички човешки съществувания и причини, на всички закони и принципи съществува Разум, първичен принцип на всички принципи, субстанция, от която всичко съществуващо има свое битие и същност. Първична причина на целия ред и хармония, които изпълват Вселената. Този Разум хората наричат Бог ! - Платон
Бог е кръг, чийто център е навсякъде, а окръжността никъде. - Паскал
Има две трагедии в живота : едната – когато си глух за повика на сърцето, и другата – когато го чуваш. - Б. Шоу
Инстинктът за живот е по-силен от неговия смисъл. - Ив. Петров
Човешкият късмет не обитава едно и също място. - Херодот
Частицата не става автентична, докато не се наблюдава. Докато не се извърши наблюдението, тя е призрак.
По-важното е да пътуваш с надежда, отколкото да пристигнеш.
Всеки психологически проблем е преди всичко въпрос на религия. - Юнг
Прекомерната и отличаваща се с невежество духовност също може да бъде опасна и да доведе до натрапчиво, дори агресивно поведение.
Сигурно е, защото е невъзможно. - Тертулиан
Реалността е вътрешно несигурна и до голяма степен е зависима от наблюденията. Цялата Вселена трябва да изчака някой достатъчно внимателен изследовател, за да се превърне в реалност.Не просто субективна реалност, но реална по един съвсем истински начин. - Уилър, физик
Няма нищо в природата, заради което да се изчервяваме. Природата трябва да се почита. - Тертулиан
Верността ни към Бога няма да си отиде, защото в основата си тя е вярност към самите нас.
Скромността е за тези, които нямат други качества.
Ще заживееш в мир, когато заживееш в хармония с Божиите закони.
Важно е да знаеш кого целят да възхвалят твоите действия : теб или Бог.
Знанието само по себе си е нищо. От значение е практическото му приложение.
Духовното ни израстване зависи от начина ни на живот в ежедневието.
Ще влезем в Рая, облегнати на ръката на човека, на когото сме помогнали.
Не пламенно мисионерско усърдие, а личен пример.
Болката, която чувстваме като човешки същества, е показател, че се движим в правилна посока.
Прегръщал ли те е някой днес ?
Ниската цел, а не провалът е престъпление. - Р. Браунинг
Всеки трябва да приема провала не като воденичен камък на шията, а като камък, върху който да стъпи.
Обърни лице към светлината и сенките ще останат зад гърба ти.
Моли се, вместо да се тревожиш ! Когато не можеш да се молиш, най-добре е да започнеш да се тревожиш ! Защото тогава вече имаш повод за притеснение.
Ще се провалиш само ако престанеш да опитваш. Често дори само опитите имат значение.
Лошо е да не постъпваме в хармония с вярванията си. Но още по-лошо е да се хвалим с тях, когато нямаме намерение да ги приложим в живота си.
Всъщност човек правилно прилага свободната си воля тогава, когато неговият избор не влиза в противоречие с Божия план и следователно не води до разединение.
Промяната настъпва едва когато се постигне самопознание.
Задачата ви е да се грижите за собственото си духовно развитие и да демонстрирате степента на развитието си в начина, по който се отнасяте към ближния, като му давате духовен пример, а не да осъждате духовните пътища на другите.
За учения, който е живял с вярата си в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е изкачил планини от невежество, вече всеки миг ще покори най-високия връх и когато изкатерва и последната скала, бива приветстван от цяла група теолози, които си седят там от векове. - Робърт Джастроу, директор на Института за космически изследвания към НАСА

Няма коментари:

Публикуване на коментар