събота, 2 май 2009 г.

ЦИТАТИ, МИСЛИ И ФРАЗИ на Конфуций (551 пр.н.е - 479 пр.н.е.)

- Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах
- Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият - към другите
- Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран
- В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват. Днес - за да смаят другите
- В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си
- В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни. А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни
- изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш
- Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват - това е скромност; да ги разкриеш пред приятели - това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички - това е горделивост
- Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес отколкото утре
- Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три
- Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си
- Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е живота
- Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си
- Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове
- Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва
- Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител
- Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава
- Лудият се оплаква,че хората не го познават, а мъдрецът - че не познава хората
- Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него
- Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде
- Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка
- Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите
- Не убивай комар с меч
- Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя
- От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен
- Покоят е благоденствие
- Проклятие е да живееш в интересни времена
- Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки
- Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш
- Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си
- Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост
- Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен
- Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението - това е най-благородният път, пътят на подражанието - това е най-лекият път, и пътят на опита - това е най-горчивият път
- Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост
- Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен. Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш
- Човекът е човек, когато е закусил

Няма коментари:

Публикуване на коментар