събота, 2 май 2009 г.

ЦИТАТИ, МИСЛИ И ФРАЗИ на Карл Хайнрих Маркс (1818 - 1883)

- Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи
- Наказанието не е нищо друго, освен средство за самозащита на обществото срещу нарушаването на условията за неговото съществуване
- Наказанието не трябва да предизвиква по-голямо отвращение от престъплението
- Научните истини са парадоксални, ако се съди на основата на всекидневния опит, който улавя само заблуждаващата видимост на нещата
- Нито един човек не се бори против свободата - човек се бори в най-лошия случай против свободата на другите
- Няма нищо по ужасно, по-унизително, от това да бъдеш роб на роба
- Продай на човек риба която да го изхрани за един ден,научи човек на риболов и си изгубил чудесна бизнес възможност
- Демокрацията е пътя към социализма
- Религията е опиум за народа.Тя е едно сърце в един безсърдечен свят
- Битието определя съзнанието
- В наше време човековъдството много изостава от животновъдството…
- В процеса на борбата с истината, заблуждението само се разобличава
- Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие
- Всеки от нас действително се превръща в такъв, какъвто изглежда в очите на другите
- Всяка икономия, в крайна сметка се свежда до икономия на време
- Всяка нация може и трябва да се учи от другите
- Една форма на свободата обуславя друга, както един крайник на тялото обуславя друг. Всеки път, когато под въпрос се поставя една или друга свобода, с това се поставя под въпрос и свободата изобщо
- Езикът е толкова древен, колкото и съзнанието
- Жестокостта е характерна за законите, продиктувани от страх, защото страхът може да бъде енергичен само бидейки жесток
- Законите на икономиката започват да се проявяват, когато ги нарушават
- Изкуството е най-възвишената радост, която човек дарява на себе си
- Моралните устои не могат да бъдат създадени с параграфите на закона
- Отделният цигулар се води сам, но на оркестъра е нужен диригент
- Противно е да бъдеш под ярем - даже в името на свободата
- Революциите не се правят със закони
- Светът никога не е бил поправен или изплашен от наказание
- Слабостта винаги се е спасявала във вярата в чудеса
- Страстта е, енергично стремяща се към своя предмет, съществена сила на човека
- Четенето на художествени произведения е неоценим извор за опознаване на живота и законите на неговата борба
- Човечеството се прощава със своето минало смеейки се
- Чуждият език е оръжие в житейската борба

Няма коментари:

Публикуване на коментар