събота, 2 май 2009 г.

ЦИТАТИ, МИСЛИ И ФРАЗИ на Хераклит (530 г.пр.н.е. - 470 г.пр.н.е.)

- Не влизаме два пъти в една и съща река
- Всичко тече, всичко се променя
- Много земя претърсват златотърсачите, но намират малко злато
- Многознанието не научава хората да бъдат умни
- Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея
- Мъдростта е само в едно - да се признае, че разумът управлява всичко и чрез всичко

Няма коментари:

Публикуване на коментар