четвъртък, 5 февруари 2009 г.

Двете категории хора

От опит зная, че хората в този живот се разделят на две категории. Трета не съществува, те всички принадлежат към първата или към втората. Първият вид хора са като мухата, която винаги отива там, където има боклук и каца върху него. Например, когато мухата отиде в една градина с благоуханни цветя, тя няма да ге забележи, а ще потърси къде в градината има боклук и там ще кацне, ще кръжи наоколо и ще се чувства добре във вонята. Ако мухата можеше да говори, и вие я попитате дали има рози в градината, тя със сигурност би отвърнала: „Аз дори не зная как изглеждат розите. Зная само къде да намеря боклук, тоалетни и всякакви нечистотии.” Такива са и хората, които приличат на мухата: те са свикнали да имат лоши мисли и да търсят лошите неща в живота си, като отричат добрите и отказват да ги забележат.

Другият вид хора са като пчелата, която винаги търси нещо сладко и хубаво, на което да кацне. Когато пчелата попадне в стая, пълна с боклук, където има едно малко парченце локум в ъгъла, тя няма да забележи боклука, а ще кацне върху него. Така ако помолим пчелата да ни покаже къде е боклукът, тя ще отговори: „Не зная. Мога само да ви покажа само къде има цветя, сладки, мед и захар”, защото вижда само добрите неща. Такива са вторият вид хора, които имат добри мисли и виждат само добрата страна на всичко. Те винаги се опитват да укрият злото и греха и да запазят ближните си, докато хората от първия вид се стремят да извадят злото на повърхността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар