петък, 3 октомври 2008 г.

Мисли за маркетинга


Преуспяващите компании ще бъдат само малкото, които успеят да променят маркетинга си с темпото, с което се променя пазарът.
Маркетингът се състои от всички дейности, чрез които една компания се приспособява към своята среда - творчески и изгодно. Рей Кори
Задачата на маркетинга е да превърне обществените потребности в изгодни възможности. Неизвестен автор
Ходът на промяната е толкова бърз, че възможността да се променяш се е превърнала в конкурентно предимство. НР
Маркетингът е твърде важно нещо, за да се остави само на отдела по маркетинг. Дейвид Пакард, НР
Има три вида компании: едните карат нещата да се случват, другите гледат как нещата се случват, а третите се чудят какво се е случило. Неизвестен автор
Маркетингът е наука и изкуство да намериш, задържиш и увеличиш броя на клиентите, от които печелиш.
Компаниите не могат да гарантират постоянна работа. Само клиентите могат! Д. Уелч, GE
Маркетингът е изкуството да намериш възможности, които да развиеш и да превърнеш в печеливши. Котлър
Не мислиш ли за клиента, значи въобще не мислиш!

Няма коментари:

Публикуване на коментар