петък, 3 октомври 2008 г.

Пословици 1

Първо разсъди, а после отсъди. Руска пословица

Мисълта ражда действието. Японска пословица

Размишлението е хубаво нещо, но само с него не може да се живее. Кюрдска пословица

Във всяка работа трябва три пъти да се помисли. Китайска пословица

Слепотата на мисълта е по-лоша от слепотата на очите. Калмикска пословица

Да се разсъждава логично и да се разсъждава вярно са две различни неща. В. Г. Белински

На един човек способен да мисли, ще се намерят в края на краищата сто способни да наблюдават. Точният наблюдател несъмнено се среща рядко, но дълбокия мислител – още по рядко. Х. Бокл

Който ясно мисли, ясно се изразява. Боало

Мисля – значи съществуам. Декарт

Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки. Конфуции


Спорете, заблуждавайте се, грешете, но за бога мислете, дори погрешно, но сами. Лесинг


Забелязал съм, че хората обичат такива мисли, които не ги принудават да мислят. Ст. Лец


Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли. Джон Лок


Няма да има ветерани от Третата световна война. Уолтър Мондейл


Истинското огледало на нашия начин на мислене е нашият живот. Монтен


Всяка постъпка се предхожда от размисъл, отделният човек размишлява в продължение на няколко часа или минути. Обществото се намира в размисли цели десетилетия. Л. Н. Толстой


Когато човек мисли, той се съмнява, когато действа, е уверен.
Анатол Франс


Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея. Хераклит


Мисълта привежда материята в движение. Вергилий


Великите мисли идват в гланвата на човек толконава рядко, че никак не е трудно да се запомнят. Айнщайн


Прекрасната мисъл губи своята цена, ако е изразена лошо, а ако се повтаря, предизвиква скука. Волтер


Опитът е рожба на мисълта, а мисълта - рожба на действието. Б. Дизраели

Няма коментари:

Публикуване на коментар