петък, 3 октомври 2008 г.

Мъдрост 3

Цяла вечност можеш да оплакваш лошите си постъпки и да се чувстваш виновен до смъртта си, но чувството ти за вина не е в състояние да поправи стореното в миналото.

Всичко, с което разполагаш, е днешният ден и може би следващата седмица. Но само днешния ден - със сигурност.

Не можеш да впримчиш вятъра. Същото е и с мисълта.

Не можеш да състариш мисълта. Можеш да състариш само формата.

Желанието непременно да бъдеш прав поражда страдание. Когато се изправиш пред избора да бъдеш прав или да бъдеш любезен, бъди любезен и ще видиш как страданието ти изчезва.

Всичко, което те парализира, пречи и отклонява от целта, е създадено от теб. Можеш да го изхвърлиш веднага, щом решиш.

За да постигнеш духовната нагласа за „чудотворство", е достатъчно просто да се отпуснеш.

Щом повярваш в себе си и прозреш, че душата ти е божествена и безценна, ще се превърнеш в същество, способно да прави чудеса.

Истинското могъщество е скрито в съзнанието, че имаш определено предназначение и вършиш Божието дело -спокойно и хармонично.

Винаги си задавай въпроса дали си част от проблема или част от решението?

На кръгла планета човек не може да избира страна.

Истинско могъщество придобиваме, когато се подчиним на любящото, хармоничното и доброто в нас и не допускаме врагове в съзнанието си.

Ако се съмняваш в принципите на Бог, те няма да работят за теб.

Иисус е казал, че дори най-нищожният сред нас е способен да направи всичко, каквото е извършил Той, и дори по-велики неща. Ти също можеш да бъдеш чудотворец.

Да не прощаваш значи да не разбираш принципите на Бог.

Да даваш означава да си в съгласие с предназначението си.

Докато си тук, не можеш да притежаваш нищо и не можеш да придобиеш нищо. Можеш само да отдадеш живота си.

Любовта извисява силата ти на по-високо равнище.

Това, за което мислиш, се увеличава. Ако мислите ти са съсредоточени върху въпроса: „Какво липсва?", тогава „каквото липсва", според дефиницията, би трябвало да нараства.

Нищо, което си представяш мислено, не е невъзможно.

Всяко нещо съществува с определена цел, като част от съвършения разум - Бог.

Каквото дадем, това ни се връща.

Дори в затвора, твоята свобода е избраният от теб начин на мислене. Никой никога не може да ти я отнеме!

Щом се научиш да влизаш във вътрешното си царство, винаги ще имаш на разположение специално убежище.

Трябва да почиташ и да се радваш на телесното си съществуване. Преодолей робското подчинение и живей изцяло в настоящето, защото това е единственото време, с което разполагаш.

Повече означава по-малко, по-малко означава повече.

Ти си тук с определена цел и тя не е да натрупаш материални блага.

Вместо да се изтъкваш като християнин, дай обет да бъдеш като Христос.

В света не съществува стрес, а само хора със стресиращи мисли.

Никой не е способен да предизвика в теб гняв или стрес, само ти самият можеш да го сториш, в зависимост от начина, по който възприемаш твоя свят.

Как може една невидима мисъл да бъде по-важна или маловажна от друга невидима мисъл?

Твоята вътрешна и външна структура са в пълно равновесие с всичко във Вселената.

Когато си изпълнен с благодарност, Вселената ти в изобилие.

Когато със сигурност ЗНАЕШ, вместо просто да ВЯРВАШ, ще откриеш в себе си необходимите способности, за да изпълниш мисията си. Вярванията се предават на човек наготово, затова той ги приема с известно съмнение. Знанието произтича от същността ти.

Когато осъзнаеш и почувстваш чудото, което представляваш, добиваш увереността, че няма нищо невъзможно.

Не е възможно да се провалиш. Просто постигаш някакви резултати.

Благополучието е процес, свързан с развитие. Развитието е свързано с определена цел. Постигането на целта е свързано с любовта и щедростта.

Ако става дума за пристрастености, пораждащи зависимост от отрови, никога не можеш да се наситиш на това, което не желаеш. Превръщаш се в онова, за което мислиш по цял ден, и тези дни, в края на краищата, стават твоя живот.

Ако срещнеш някого, чиято душа не е в хармония с твоята, изпрати му любов и продължи нататък.

Ако искаш да постигнеш щастието и да оставиш следа в света, много скоро ще научиш, че не можеш да вървиш със стадото.

Всеки от нас може да излъчва любов, стига да си го позволи.

Една песен! Това е uni (една) verse (песен) - песента на нашата Вселена. Колкото и да се различаваме при изпълнението на отделните ноти, пак участваме в общата песен.

Новото отношение може да превърне непоносимата работа в истинска радост.

Когато съдите другите, вие не разкривате черти от техния характер, а от вашия.

Причината за нашите страдания е умът ни - умът, който държи на предпочитанията си и не позволява на другите да бъдат такива, каквито са.

Истинската радост и нарастващото чувство на възторг, че си в мир със себе си и със своя свят, са дар за онзи, който подчинява материалния си свят на желанията на душата.

Пренеси вниманието си от тялото към духа. Познай волята на нашия Отец и намери опора в знанието.

Не си закрепостен в сегашното си положение, докато не решиш да бъде така.

Ако се чудиш каква е разликата между привързаността и радостта, запитай се как би реагирал, ако ценен за тебе предмет внезапно изчезне.

Онези, които смятат, че светът е тъмно място, са слепи за светлината, способна да озари живота им.

На всяка жестока постъпка противостоят милиони жестове на милосърдие.

Не забравяй, че всеки ден, когато поглеждаш света и виждаш милиони и милиони разцъфващи цветя, Бог прави всичко това, без никакво усилие.

АКО В материалния свят нещо се случи, то не може да се върне назад.

Колкото и силно да стискаш портокала, няма да получиш от него сливов сок. Не можеш да реагираш с омраза, ако в теб има само любов.

Когато сам наричаш „себе си" глупав, твоят невидим „критик" осъжда външното ти Аз. Не забравяй, че онова, за което мислиш, се увеличава.

Идваш на този свят с малко голо телце, а ако имаш късмет, напускаш го в голямо сбръчкано тяло.

Тъй като умът е твоя неприкосновена територия, можеш да подложиш всяка нова идея на персонално прослушване в продължение на няколко дни, преди да я споделиш с другите.

Благоденствието е вътре в теб.

Отнасяй се с търпение и любов към всяка плашеща мисъл. Упражнявай се да гледаш на страховете си като страничен наблюдател и ще видиш как се разсейват.

Когато вярваш в себе си, вярваш в мъдростта, която те е създала.

Животът ни е такъв, какъвто го направят мислите ни.

Да влезеш във вълшебната градина на чудесата означава непрестанно да развиваш съзнание за съществуването на възможността.

Управниците могат да премахнат външните ни светилища, но вътрешния храм - онова невидимо късче свобода, което винаги съществува във всеки от нас, никога не може да бъде подчинено на законите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар