четвъртък, 23 февруари 2012 г.

"Кръстът на живота"


 - Защо наричаме живота си тежък кръст, татко?


 - Виж, - отговорил бащата, държейки в ръце две пръчици. - По-късата пръчица е нашата грешна човешка воля; a по-дългата е Божията воля, Христовата воля. Ако поставим късата пръчица, нашата воля, напряко на Божията воля, получаваме кръст; но ако наложим пръчиците една върху друга, ако слеем волята си с Божията, вече няма кръст. Старай се винаги твоята воля да съвпада с Божията воля.

 Св. Игнатий Брянчанинов

Няма коментари:

Публикуване на коментар