събота, 12 януари 2013 г.

Как можеш да бъдеш усмихнат и щастлив?


Защо има толкова много унили хора в този свят? Млади, а изглеждащи стари и съкрушени  Все са тъжни, все се оплакват и нещо не им е наред. Винаги имат повод да се сърдят, раздразнителни, избухливи, те често са с разрушени взаимоотношения? Какво е депресията и каква е тайната на това да се избавиш от нея? Как можеш да бъдеш усмихнат и щастлив? Някой казвал ли ти е, че голяма част от болестите- около 70%- започват в ума ти? И че ако промениш мислите си, тогава ще бъдеш радостен и благословен? Дори и физически ще се чувстваш по-добре. Това е една история, която, ако я приложиш, може да промени живота ти! Един млад проповедник отишъл в дома на свой възрастен колега- пастор. Бил слушал много за него и бил много поласкан от поканата. Влязал в дома му и видял един усмихнат, добре изглеждаш човек в напреднала възраст. Направил му комплимент колко добре изглежда, а той му казал: „Искаш ли да ти кажа каква е тайната? Защо съм толкова радостен и благословен?”
 „Да, разбира се, искам!”, отвърнал младият проповедник.
 „Ще ти покажа, ела с мен”.
 „Има две неща, които ме правят усмихнат, успешен и щастлив- брака ми, живота ми и всяко нещо.” , казал възрастния пастор и започнал да се моли:
 „Господи, първото нещо, което Те моля, е да премахнеш от мен всяка мисъл, която не е в хармония с Твоята воля.” Останал в тишина и се виждало как Бог действа в сърцето му.
 „Премахни от ума ми всяко нелюбезно отношение, всяко нещо без любов” Отново изчакал малко в тишина и продължил: „Изхвърли, премахни от ума ми непростителност, гняв, лоши мисли, горчивина. Премайни всеки страх, притеснение, несигурност. Отмахни от мен всяка зла помисъл, недостойни и лоши мисли”. Продължил да се моли: „Боже, благодаря Ти, че сега умът ми е чист и празен”.
 Пасторът пет пъти благодарил на Бог за това, че умът му е прочистен: от злоба, страх, празни и лоши мисли, злоба, завист, горчивина. „Боже”, казал той. „Сега умът ми е празен от всички лоши неща. Изпълни го, моля те, с твоя мир, любовта Ти, снабдяването и изобилието Си. Благодаря Ти за този ден, благодаря Ти за за това, че си създал всяка една част от тялото ми... ” И така той продължавал да благодари с радост на своя Бог.
 Възрастният пастор починал на 94 години, в мир, в силата на Бог.

 Младият проповедник не записал нищо, но думите на възрастния човек докоснали сърцето му много дълбоко. По-късно той написал книга „Силата на позитивния живот”. Влияел е на много хора и е бил съветник, който насърчавал другите.

 Ти или се изцеляваш, или се разболяваш от мислите ти. Лошите мисли, непростителността, горчивината, злобата, страхът те карат да се чустваш уморен и отпаднал. Те са като киселина, която разяжда съда, в който се намират. Около 2000 мисли влизат в човека на ден. Ако нашите умове са като съдове- с какво са пълни те? Всеки от нас се къпе- почиства тялото, зъбите си. Някой би ли искал да прекара дори и три седмици без да се изкъпе? Колите имат филтър, почистсваме ги на автомивки, но не обновяваме умовете си. На компютрите има копче наречено „Delete” и кошче „Recycle Bin”. Ако компютрите имат нужда да се почистват, колко повече нашите мисли? Когато го направиш, в теб ще дойде нова енергия, сила и радост. Дразнителите няма да могат да те разрушават, защото в теб ще царуват спокойствието и мирът.

 Когато се събуждаш сутрин, не се спъвай в шкафовете, търсейки лампата. Отдели време, за да търсиш Бог. Имаме 2 възможности- да благодарим или да мърморим и ругаем. Това започва в твоите мисли. Лежи си и си казвай”: Боже, това е най-хубавият ден в моя живот. Аз ще се радвам и ще се веселя. Изпълни ми ума с хубави мисли.”
 Ако само два месеца изпълняваш това, животът ти ще се промени. Изпразни ума си от всички лоши неща и го напълни с Божиите мисли. С мира, радостта и любовта на Бог. С Неговата пълнота и изобилие....

 „ И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Римляни 12:2

 Милена Петрова

Няма коментари:

Публикуване на коментар