вторник, 14 август 2012 г.

Голямото пътешествие на малкото мишле...


 Веднъж малкото мишле тръгнало да пътешества. Баба му, старата мишка, му опекла питка за из пътя и го изпратила до изхода на дупката.

 Мишлето излязло рано сутринта, а се върнало привечер.

 - Ах, бабо! - закрещяло мишлето. - Излезе, че аз съм най-силният, най-ловкият и най-храбрият в цялата тундра! А до днес не съм го знаел.

 - Ами как го узна? - попитала бабата.

 - Ето как - започнало да разказва мишлето. – Излязох аз от дупката ни, вървях, вървях и стигнах до едно море. А то – голямо, преголямо, вълните по него ходят ли, ходят! Но аз не се уплаших, хвърлих се във водата и преплувах морето. Дори сам се учудих, че плувам толкова добре.

 - А къде е твоето море? - попитала го баба му...


 - На изток от нашата дупка - отговорило мишлето.

 - Знам го аз, знам го това море - казала старата мишка. - Наскоро оттам мина един елен, заби крак в земята и в следата от копитото му се е събрала вода.

 - Чуй тогава какво се случи след това - казало мишлето. - Изсуших се аз на слънцето и тръгнах. Гледам пред мен се издига планина, ама висока, висока… Дърветата по върха й чак до облаците стигат. Няма да я заобикалям, мисля си аз, тая планина. Засилих се и скочих. И прескочих планината. Дори сам се учудих, че скачам толкова високо.

 - Знам я и планината ти - казала баба му. - Зад дупката с водата има една буца, а на нея расте трева.

 Мишлето въздъхнало, но продължило да разказва.

 - Вървя по-нататък и гледам две мечки се борят. Едната бяла, а другата черна. Реват мечките, костите си ще изпочупят. Но аз не се уплаших, спуснах се между тях и ги натръшках на разни страни. Дори се учудих, че можах сам да се справя с две мечки.

 Бабичката се замислила, а после казала:

 - Твоите мечки са били белият молец и мухата.

 Тогава мишлето горко заплакало.

 - Значи излиза, че аз не съм силен, не съм ловък, не съм храбър. Преплувал съм дупка от копито, прескочил съм буца пръст, тръшнал съм молец и муха. И това е всичко!

 Но старата мишка се засмяла и казала:

 - За такова глупавичко малко мишле и следата от копито е море, и буцата е планина, молецът и мухата са мечки. Щом като от всичко това не си се уплашил, значи ти наистина си най-силният, най-храбрият и най-ловкият в цялата тундра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар