вторник, 5 юни 2012 г.

ДАЙ ТИ!


 Петгодишния Михай слушал баща си как се моли за едно бедно семейство. В един момент той го прекъснал и със своята проста детска логика казал:
 - Тате, защо трябва да занимаваш Бога с този проблем? Не е ли по-лесно да бръкнеш в джоба си и да дадеш тези пари за нуждите на тези хора?

Няма коментари:

Публикуване на коментар