понеделник, 30 ноември 2009 г.

Мисли на Платон

Платон (427 г. пр.н.е. — 345 г. пр.н.е.) е древногръцки философ.
 • Бог е в самите нас.
 • В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула.
 • В основата на всяка мъдрост е търпението.
 • Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.
 • Добър човек е този, който се отплаща на другия с добро.
 • Душата с всички сили трябва да се стреми към истината.
 • Животът е само един миг между две вечности.
 • Книгата е ням учител.
 • Който сам не се убеди, никой не може да го убеди
 • Наблюдавай един човек как се забавлява по време на игра и ще научиш повече за него, отколкото ако разговаряш с него цяла година.
 • Не притуряй към огъня огън.
 • Невежи са само тези, които са решили да си останат такива.
 • Недобросъвестните оратори се опитват да изкарат лошото добро.
 • Никой не е станал добър човек случайно.
 • Помощта е препятствие за съществуващото или възможното зло.
 • При сблъсъка с любовта всеки става поет.
 • Пълното невежество не е най-голямата злина; по-лошо е натрупването на недобре усвоени знания.
 • Само мъртвите са виждали края на войната.
 • Хора, които са прекалено умни, за да се занимават с политика, са наказани да бъдат управлявани от глупаци.
 • Честта се състои в това, да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено.
 • Човек, оглупял от суеверия, е най-презрян сред хората.
 • Дребните цели пораждат дребни личности.
 • Мъдрецът говори когато има да каже нещо, а глупакът - за да каже нещо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар