четвъртък, 19 февруари 2009 г.

Мисли на Луций Аней Сенека

1. „Ако искаш да те обичат, обичай!“ - „Si vis amari, ama!“
2. „Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам“ - „Alium silere quod voles, primus sile.“
3. „Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела.“ - „Si sapis, sis apis.“
4. „Беден е не този, който има малко, а този, който иска да има повече.“
5. „Най-мъчителна от всичко е неизвстността.“
6. „Без борба и доблестта увяхва.“
7. „Болестта измъчва тялото, а не душата.“ - „Valetudo mala corpus, non animum tenet.“
8. „Времето разкрива истината.“ - „Veritatem dies aperit.“
9. „Всеки човек, който се тревожи за бъдещето, е нещастен.“
10. „Всичко, което е вкъщи, е евтино.“ - „Quidquid dmi est, vile est.“
11. „Всяко излишество е порок.“
12. „Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.“
13. „Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.“ - „Id facere laus est, quod decet, non quod libet.“
14. „Да живееш значи да се бориш.“ - „Vivere est militare.“
15. „Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.“ - „Imperare sibi maximum imperium est.“
16. „Да искаш късно значи да не желаеш.“ - „Tarde velle nolentis est.“
17. „Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест.“ - „Habere regnum casus est, virtus dare.“
18. „Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде“ - „Nunquam potest non esse virtuti locus.“
19. „Докато отлагаме, животът отминава.“
20. „Животът е дълъг, ако е пълен… Нека го измерваме с постъпки, а не с време.“
21. „Животът е странстване“ - „Peregrinatio est vita.“
22. „Животът, който получаваме не е кратък, а ние сами го правим такъв.“
23. „Законът трябва да бъде кратък.“ - „Legem brevem esse oportet.“
24. „Златото се изпробва с огън, жената - със злато, а мъжа с жената.“
25. „И животът като баснята се цени не по дължината си, а по съдържанието.“
26. „И след лоша реколта трябва да се сее.“ - „Etiam post malam segetem serendum est.“
27. „Истинската радост е сериозно нещо.“ - „Res severa (est) verum gaudium.“
28. „Какъвто човекът, такава и речта му.“ - „Qualis vir, talis et oratio.“
29. „Което не е забранено от закона, срамът забранява го да го направиш.“
30. „Който има много, иска повече.“ - „Qui multum habet, plus cupit.“
31. „Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва.“ - „Dubiam salutem qui dat afflictis, negat.“
32. „Който не умее да мълчи, той не е способен и да говори.“
33. „Късно е да се предпазваш в разгара на нещастието.“ - „Serum est cavendi tempus in mediis malis.“
34. „Лъжата няма край.“ - „Terminus nullus falso est.“
35. „Мълвата вече е добавила излишното.“ - „Iam fama nimium fecit.“
36. „На лоши постъпки се учим без учител.“ - „Vitia sine praeceptore discuntur.“
37. „На най-високото положение няма двама.“ - „Summa sedes non capit duos.“
38. „Надеждата е последната утеха в нещастието.“ - „Spes est ultimum adversarum rerum solatium.“
39. „Най-доброто лекарство срещу гнева е времето.“ - "Maximum remedium irae mora est.'
40. „Най-много мъчи неизвестното.“ - „Dubia plus torquet mala.“
41. „Началото на оправдаването е признаване на вината.“ - „Initium est salutis notitia peccati.“
42. „Не е мъжка черта да се отстъпва на съдбата.“ - „Haud est virile terga fortunae dare.“
43. „Не е свободен този, който е роб на тялото си.“ - „Nemo liber est, qui corpori servit.“
44. „Не за училището - за живота да се учим!“
45. „Несправедливата власт не е дълга.“ - „Iniqua nunquam imperia retinentur diu.“
46. „Нещастието е повод за мъжество.“-„Calamitas virtutis occasio est.“
47. „Никой не е без пороци.“ - „Nemo sine vitiis est.“
48. „Никой не харесва този, от когото се страхува.“ - „Nemo amat, quos timet.“
49. „Обучавайки другите, се учим самите ние“ - „Docendo discimus.“
50. „Пести времето!“ - „Tempori parce!“
51. „Ползвайте живота, защото е бързотечен.“ - „Aetate fruere, mobili cursu fugit.“
52. „Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.“ - „Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum.“
53. „Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си.“ - „Iuvenile vitium est regere non posse impetum.“
54. „Почивка без наука е смърт.“ - „Otium sine litteris mors est.“
55. „През тръни към звездите.“ - „Per aspera ad astra.“
56. „Прибързаността е сама по себе си забавяне.“ - „Ipsa se velocitas implicat.“
57. „Разумният човек налага наказание, не заради това, че е извършена простъпка, а за да не бъде извършвана тя занапред.“
58. „Редкостта на нещата увеличава тяхната стойност.“ - „Rerum raritas pretium facit.“
59. „С чуждо имущество се хвали този, който се кичи с произхода си“ - „Aliena laudat‚ qui genus iactat suun.“
60. „Само малките скърби говорят, големите са безмълвни.“ - „Curae leves loquuntur, ingentes stupent.“
61. „Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването.“ - „Pars sanitatis velle sanari fuit.“
62. „Свещено нещо е нещастникът.“ - „Res sacra miser.“
63. „Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи.“ - „Volentem ducunt fata, nolentem trahunt.“
64. „Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.“ - „Alteri vivas oported, si tibi vis vivere.“
65. „Тълпата е най-лошият съдия.“ - „Vulgus pessimus rerum interpres.“
66. Хитростта е талант на егоистите и може да измами само глупците, които приемат ловкостта за ум, сериозността за благоразумие, безсрамието за талант, гордостта за достойнство.“ - Мирабо
67. Тези, които най-много обичат човека, винаги са му причинявали най-голямата болка; като всеки любящ, те винаги са искали от него невъзможното.“ - Ницше
68. Любовта е като плаващ пясък - колкото по-дълбоко пропадате, толкова по-трудно е да излезете !
69. Работи, сякаш не ти трябват пари. Танцувай, сякаш никой не те гледа. Обичай, сякаш не си бил нараняван !
70. Ако някой ти каже, че те обича, не му вярвай. Защото истинската любов не се казва, а се показва !
71. Раздялата никога не е боляла, болят очите, казвайки "Сбогом", болят ръцете, очакващи завръщането. Боли един изгубен свят и хиляди мечти !

Няма коментари:

Публикуване на коментар