четвъртък, 8 януари 2009 г.

Мисли за духовни милионери

За духовно богатите

- Как ще се усъвършестваме, ако си стоим такива каквито сме, без промяна?

- Нашата непростителност наранява повече нас, отколкото другия.

- Ако хората говорят срещу нас, да живеем така, че никой да не им вярва.

- Ако сме качествено верни на Бог, ние ще търсим първо Него, а после духовните дарби. Ако Господ е на първо място, това което искаме ще ни потърси, ако е по Божията воля.

- Не можем да влезем в успеха, ако не напредваме...

- Ако по -малко говорим повече ще виждаме, повече ще чуваме, повече ще се учим.

- Проблемът идва, за да си отиде. Ако се застои, е изправен пред един голям Бог.

- Човекът се опознава най-добре, когато греши. Така е с трудностите.

- Лошите навици се побеждават с промяна.

- Важното е, не каквото виждат очите, а каквото вижда сърцето.

- Трябва да се ориентираме към онова, което ни изгражда, независимо какво ще ни коства.

- Заслужава внимание онова, което задоволява духовно сърцето.

- Ако сме говорили много, трябва да спрем, за да чуем и другите.

- Божията воля е, устата да говори, когато трябва и да мълчи когато трябва.

- Важно е какво имаш, но още по-важно е това - какво правиш с това, което имаш.

- Безпокойството губи стойност, ако влезеш в Божието присъствие.

- Пътят за хувавото нещо, често минава през трудното нещо.

- Най-добрата проповед е, да практикуваш учението на Христос.

- Наградата за търпението ти, не се вижда в момента.

- Едно нещо е да гледаш, друго е да виждаш с разбиране.

- Много често чакаме дълго, докато започнем да живеем истински. А има опасност, да не започнем истинския живот.

- Много хора се променят отрицателно, когато биват ощетени.И мнозина се променят, когато стане дума за пари.

- Хората не винаги реагират както на нас ни се иска.

- Успех е, ако умираме бързо към плътта. Чрез редовното ни умиране към плътта, нещо се ражда и изобразява в нас, и това е образът на Христос.

- Проблемите идват до всички, но неразумният страда от тях, умният се стреми да ги разреши, а мъдрият гледа да не ги допуска.

- Покаянието е вътрешен ремонт, където човек идва истински на себе си.

- Относно проблема Йов замълча, Моисей разсъди, Соломон прояви мъдрост, Яков препоръча въздържане, а Исус каза: ”Бдете и молете се.”

- Със сигурност ще бъдем изпитани, колко можем да понасяме.Тогава ще видим колко ни е духовната сила- Второзаконие 8:2.

- Ако си обещал на някой, а не можеш да отидеш, обади се, че не можеш, а не да те чака и да се разочарова.

- Има въздигане, когато си прекарал повече на колене в молитва.

- Ако Бог не е смисъл в живота ти и не правиш нещо за Божието дело, животът ще бъде скучен, празен и без стойност.

- Трагедия е да повярваш в Бога напразно и да живееш напразно -1 Коринтяни 15:1-2.

- Възможно е богатството да те направи повърхностен християнин, ако се обърне гръб на разума.

- Човек навлиза в разумност, когато ясно разбере своята несъвършенност.

Ако един вярващ забогатее, дали няма да се промени? Как биха му повляли парите? Имате ли наблюдение по въпроса?

- Да благодариш на Бога в трудния момент, е проява на голяма вяра, разбиране, духовност и смирение.


http://www.stanimir.hristianstvo.net/?%CC%E8%F1%EB%E8_%E7%E0_%E4%F3%F5%EE%E2%ED%E8_%EC%E8%EB%E8%EE%ED%E5%F0%E8

Няма коментари:

Публикуване на коментар