вторник, 4 ноември 2008 г.

Философи и мислители

"В това се крие истинското величие на човека, че той е способен да преживее вътрешно безкрайността на вселената." Платон
"Колкото е вярно, че безверието и презрението към Божественото е голямо зло, то суеверието е още по-лошо." Плутарх
"Никога не е имало велик човек – небоговдъхновен. Съмнявам се в ума на този, който отрича Бога." Цицерон
"По-скоро можете да изградите град във въздуха, отколкото да заздравите държава без религия." Плутарх
"Бог е най-висше добро, което е над всяко битие и е над всяка природа, към което всичко се стреми." Платон
"Няма сред човеците народ, тъй необуздан и тъй див, щото макар и да не знае кой Бог трябва да има, все пак да не знае, че трябва да има Бог." Цицерон
"Докато човечеството има съвест, разум и сърце, на земята ще има религия. Всички човеци имат понятие за Бога и всички приписват най-високото място на известно Божествено Същество." Аристотел
"Най-хубавото украшение е чистата съвест." Цицерон
"У нас са вложени семената на всички изкуства и Бог като учител изважда дарбите из тайните на душата." Сенека
"Красотата се състои не в самата материя, а в господството на висшето над нисшето, на идеята над материята, на душата над тялото, на разума и доброто над душата." Плотин
"Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си със самия акт на извършването на доброто, тъй като съзнанието за извършеното добро е най-висша награда за човека." Сенека
"Човеците обичат своите пороци и ги мразят същевремено." Сенека
"Да споменеш истината е лесно. Да познаеш истината е чудесно. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Ако Бог стане видим за човеците, ще вземе за тяло светлината, а за душа - истината." Питагор
"Няма нищо по-чудовищно от въоръжената неправда." Аристотел
"Неписаните закони, приети по цял свят, са дадени от Бога, защото не е възможно човечеството само да ги е съставило, тъй като човеците живеят по разлини места и говорят различни езици." Сократ
"Вярвам в невъзможното, което ми звучи убедително и го предпочитам пред възможността, която не ме убеждава." Аристотел
"Който върви напред в знание, а изостава в нравственост, се придвижва по-скоро назад отколкото напред." Аристотел
"Каквото е кормчията за кораба, каквото е каруцарят за каруцата, каквото е диригентът за хора, каквото е генералът във война, това е Бог за света." Плутарх
"Една дума ни освобождава от цялото бреме и болка в живота: Любов се казва тя." Софокъл
"Често бихме съжалявали, ако желанията ни бяха изълнявани." Езоп
"Нищо велико не е създадено изведнъж, дори един грозд или смокиня. Ако ми кажете, че искате смокиня, ще ви отговоря, е ще е нужно известно време. Нека първо да цъфне дървото, после да узрее и да върже." Епиктет
"Нищо не е така сигурно като това, че злините от бездействието могат да се премахнат само с упорит труд." Сенека
"За това, че си задминал товарно магаре, няма да получиш лавров венец." Марциал
"Който упорито преследва целта на правилно избрана кауза, не се разколебава в своето твърдо решение нито заради безумието на своите съграждани, които крещят, че нещо не било както трябва, нито заради заплашителното лице на тирана." Хораций
"Ако смъртта е такова състояние, както когато спим, то знаем, че в това състояние няма нищо страшно. Ако смъртта е преход към по-добър живот, както мнозина мислят, тогава смъртта не е зло а благо." Сократ
"Най-скъпи са ни подаръците, чиято ценност се съдържа в самите дарители." Овидий
"Нека запазим присъствие на духа и при най-тежки обстоятелства." Хораций
"Ако искаш другите да спрат да обсъждат някаква тема, първо ти млъкни." Сенека
"Приятеля не бива да обиждаме дори на шега." Сир
"Приятел в нужда се познава." Цицерон
"Мил ми е Платон, мил ми е Сократ, но истината ми е най-мила." Аристотел
"Любовта на преданата жена остава вечна." Сенека
"Добрият пастир стриже овцете, а не ги дере." Светоний
"Отреден ни е кратък живот, но изживеем ли го добре, споменът за него ще бъде дълъг." Цицерон
"Всекиму е свойствено да греши, но да упорства в грешките си е свойствено само на глупака." Цицерон
"Докато дишам, надявам се." Овидий
"Трудностите преодолямам с търпение." Хораций
"И подир лоша реколта трябва да се сее." Сенека
"Всеки е ковач на съдбата си." Салустий
"Мълвата разте с разпространението си." Вергилий
"Бързай бавно." Светоний
"Най-приятни са миговете, които не сме очаквали." Хораций
"Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство." Овидий
"Хората вярват повече на очите си, отколкото на ушите си." Сенека
"Където има съгласие, там има победа." Сир
"Сиромах сред богатства – това е най-тежкия вид бедност." Сенека
"В тоя човек са съчетани толкова физически и духовни сили, че където и да се беше родил, той сигурно щеше да постигне своето щастие." Ливий
"Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва." Квинтилиан
"Който спасява някого против волята му, постъпва не по-зле от убиеца." Хораций
"Молбата на господаря е заповед." Макробий
"Разтоянието увеличава уважението." Тацит
"По-добре да не започваме нещо, отколкото да го започнем и да го оставим по средата." Сенека
"Нищо, което още с влизането си в ушите ни, ни оскърбява, не може да спечели нашите чувства." Квинтилиан
"Не се отчайвай." Хораций
"Животът не дава на хората нищо без упорит труд." Хораций
"Използвай приятелството по-често, отколкото водата и огъня." Цицерон
"Не много, но качествено." Светоний
"Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде." Сенека
"Удобният случай идва рядко, но се пропуска лесно." Сир
"Всеки порок по всяко време ще намери оправдание за себе си." Сир
"Животът е пътешествие." Сенека
"Не телесната, а душевната хармония придава трайност на брака." Сир
"Най-лошите врагове са ония, които ни хвалят." Тацит
"Рибата се вмирисва от главата." Сир
"Преди да обещаеш, помисли можеш ли да го изпълниш." Сир
"Което беше пороци, сега е нрави." Сенека
"Онова, което прилича на нещо друго, неизбежно е по-незначително от него, защото е негово подражание." Квинтилиан
"Поучавайки, бъди кратък!." Хораций
"Което казва по-възрасният, трябва да го приемаме като съвет." Сир
"Ако бе мълчал, можеше да минеш за философ." Боеций
"Всичко прекрасно е рядко." Цицерон
"Гладът е лош съветник." Вергилий
"Средният път е най-безопасен." Овидий
"Не отстъпвай на бедата, а тръгни смело срещу нея ." Вергилий
"На умния подобава да изпробва всичко, преди да прибегне до оръжието." Теренций
"С хората – в мир, с пороците – във война." Марциал
"Самото желание да оздравеем вече е част от оздравяването." Сенека
"Робството държи малцина, мнозина се държат за робството." Сенека
"Често под скъсания плащ се крие самата мъдрост." Цицерон
"В безделието духът става неустойчив." Лукан
"Глас народен – глас Божий." Омир
"Този, който не е научен да се подчинява, не може да бъде добър ръководител." Аристотел
"Един властелин е най-щастлив, когато доведе нещата дотам, че подчинените му да се страхуват не от него, а за него." Плутарх
"Който облагодетелства една част от гражданите, а друга пренебрегва, докарва най-унищожителната за съвместното съществуване беда – разцеплението и раздора." Цицерон
"Както лекарите са закрилници на болните, така законите са закрилници за оскърбените." Епиктет
"Идеите са по-силни от физическата сила." Софокъл
"Две неща правят човек богоподобен: живот за благото, за обществото и правдивостта." Питагор
"Родината се обича не затова, че е велика, а затова, че е своя." Сенека
"Не е нещастен човекът, който прави нещо по заповед. Нещастен е този, който прави нещо против волята си." Сенека
"Умението да се подчиняваш е не по-малко достойно от умението да заповядваш." Сир
"Това, което хората винаги търсят, е равенство пред закона. Защото права, които не са достъпни за всички, не биха били никакви права." Цицерон
"Няма нищо по-мъчително от оскърблението на човешкото достойнство, нищо по-унизително от робството." Цицерон
"Свободата значи да искаш нещата да станат не така, както желаеш, а както е справедливо да стават." Епиктет
"Само глупците считат своеволието за свобода." Тацит
"Справедливостта е най-добрата украса на човешките постъпки." Авицена
"Справедливостта е добродетел на великите души." Платон
"Тираните се обграждат с лоши хора, защото обичат да бъдат ласкани. Никой достоен и великодушен човек не би ги ласкал." Аристотел
"Глупост е да се цензурира този, пред когото се кланя целия свят." Сир
"Голяма е вашата власт, ако владеете себе си." Сенека
"Голямата библиотека по-скоро разсейва, отколкото поучава читателя. Много по-добре е човек да се ограничи с няколко автори, отколкото необмислено да чете много." Сенека
"Предпочитам сдържания разум пред бъбривата глупост." Цицерон
"Втората мисъл винаги е по-добра от първата." Еврипид
"С ласка ще постигнеш повече, отколкото с груба сила." Езоп
"Колко и кратки да са думите “да” и “не”, те искат най-продължителен размисъл." Питагор
"Няма нищо по-мъчително от оскърбяване на човешкото достойнство, няма по-унизително робство. Човешкото достойнство и свободата са ни свойствени. Трябва да ги пазим или да умрем с достойнство." Цицерон

Няма коментари:

Публикуване на коментар